Studenten met een functiebeperking krijgen op de Erasmus Universiteit goede begeleiding en materiële voorzieningen in vergelijking tot andere onderwijsinstellingen.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek naar studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs, uitgevoerd door het aan de EUR verbonden onderzoeksbureaus Risbo en Seor. Vergeleken met andere instellingen krijgt de EUR ook een goede beoordeling voor ‘Tentamenfaciliteiten’. Minder goed scoort de EUR op ‘Aanpassingen in het onderwijs.’

Centrale registratie

De EUR komt relatief goed in het onderzoek naar voren, maar er zijn nog verbeterpunten. Hier gaat Nicoline Lodeweges mee aan de slag. Zij is coördinator van Studeren Zonder Drempels (SZD), een steunpunt voor studenten met een functiebeperking. Lodeweges streeft naar een centrale registratie van studenten met een functiebeperking. Nu wordt dit aantal berekend op basis van aanmeldingen op de website van SZD en op basis van wie er bij de faculteit aanklopt voor extra tentamentijd of een aparte tentamenruimte.

Hoe eerder, hoe beter

Lodeweges meent dat studenten bij hun inschrijving via ‘Studielink’ al moeten kunnen aangeven of zij kampen met een functiebeperking. De studentendecaan kan hen dan meteen uitnodigen voor een gesprek waarin uitgelegd wordt wat de universiteit voor hen kan betekenen. Ook de faculteiten zijn dan eerder bekend met wie een aanpassing in het onderwijs of bij een tentamen nodig heeft.

Onnodige studie-uitval

Betere voorlichting aan studenten is broodnodig, want 20 procent van de studenten met een functiebeperking die zeggen voorzieningen echt nodig te hebben, weet niet dat hun instelling voorzieningen biedt. En een derde maakt er geen gebruik van. Dit heeft vaak onnodige studie-uitval tot gevolg.

Docenten weten weinig

Aan de andere kant zijn docenten vaak te weinig op de hoogte van hoe zij hun onderwijs of lesmateriaal kunnen aanpassen voor studenten met een functiebeperking. Lodeweges: “Het gaat vaak om kleine aanpassingen. Docenten kunnen bijvoorbeeld hun lesstof vooraf in de digitale leeromgeving plaatsen, zodat de student deze kunnen uploaden in ‘Kurzweil 3000’. Dit computerprogramma kan de stof samenvatten, weergeven in een groter lettertype of in spraak.” Binnenkort moeten er 56 Kurzweilwerkplekken gerealiseerd zijn, verdeeld over alle faculteiten en de Universiteitsbibliotheek.

Positief

Lodeweges is blij met het onderzoek. Niet alleen omdat de universiteit er positief uit komt, maar omdat dit een van de eerste onderzoeken is waarbij een vergelijking is gemaakt tussen studenten met, en zonder functiebeperking. Een opvallend nieuw resultaat is bovendien dat studenten met een functiebeperking in het wetenschappelijk onderwijs minder uitvallen dan in het hoger beroepsonderwijs.

Bij SZD zijn momenteel met de ‘oude manier van registreren’ een kleine vierhonderd studenten bekend met een functiebeperking. In het onderzoek zijn de meest genoemde klachten beperkingen in concentratie, dyslexie, chronische aandoening/ziekte, depressieve klachten of stemmingsstoornissen en beperkt uithoudingsvermogen. LJ

Lees de samenvatting van het rapport. 

Foto: Michelle Muus