Het College van Bestuur stuurde vanmiddag een intern communiqué rond, om opheldering te geven over Tariq Ramadans ontslag.

De reden van ontslag is dat de filosoof Tariq Ramadan blijk gaf door te gaan bij Press Tv. Daar fungeert hij als tv-host bij het programma Islam & Life. De universiteit bood hem nog een mogelijkheid om aan de Rotterdamse universiteit werkzaam te blijven als gasthoogleraar, wanneer hij ‘per direct’ zou stoppen bij de zender. Daar ging Ramadan tot nu toe niet op in.

Het CvB vindt dat Ramadan er controversiële meningen op na mag houden en stimuleert dat naar eigen zeggen ook. Maar werken voor een tv-zender die gefinancierd wordt door de Iraanse regering gaat de universiteit een stap te ver. Het CvB: “De regering gebruikt buitenproportioneel geweld tegen haar burgers waaronder studenten. Zij gebruikt de tv-zender om dit geweld te rechtvaardigen onder andere door in uitzendingen het woord ‘demonstranten’ te vervangen door ‘relschoppers’.”

Het CvB twijfelt niet aan de oprechtheid van Ramadan, wanneer hij zegt dit geweld af te wijzen. Desondanks zegt het CvB: “Ons bezwaar is dat dr. Ramadan daarbij voorbij gaat aan het feit dat hij door als onafhankelijke wetenschapper mee te werken aan deze tv-zender een bijdrage levert aan het legitimeren van Press TV als objectief en onafhankelijk medium. En daarmee levert hij onbedoeld en indirect een bijdrage aan het legitimeren van het repressieve beleid van de Iraanse regering.”

Ramadan is tevens werkzaam als onderzoeker aan de universiteit van Oxford. Deze universiteit gaf te kennen dat Ramadan gewoon mag blijven, want ‘vrijheid van meningsuiting is voor de universiteit een fundamenteel recht dat wordt gerespecteerd.” Per 1 september krijgt Ramadan vooralsnog gewoon de professorstitel in Oxford. Hij zal daar de leerstoel Contemporary Islam Studies gaan bekleden. DR