Wordt het hoger onderwijs uitgehold, zoals critici beweren? Universitaire studenten merken er weinig van. Ze waarderen hun opleiding gemiddeld met een zeven en doen dat al twaalf jaar lang.

Alleen in de jaren 2002 tot 2004 was er sprake van een lichte daling in de tevredenheid, zodat het eindcijfer heel even onder de zeven dook. Verder kwamen de oordelen in de Nationale Studenten Enquête telkens tussen de 7,0 en 7,1 uit. Dat staat in het rapport ‘Studenten vellen hun oordeel’ van onderzoekscentrum CHOI, dat ook de Keuzegids Hoger Onderwijs maakt.

Docent gewaardeerd

Wel blijken universitaire studenten hun docenten steeds meer te waarderen: van een 7,1 in 1996 naar een 7,3 in 2008. Het zijn kleine verschuivingen, maar op de lange termijn is de trend wel zichtbaar.

Weinig lof voor rechten

De razend populaire opleidingen psychologie blijken behoorlijk goed in staat de grote aantallen studenten onderwijs te geven, schrijven de rapporteurs. Voor rechten is traditiegetrouw weinig lof te verwachten. De zwaarste minpunten zijn de studeerbaarheid en – verrassend genoeg – de voorbereiding op de loopbaan. “Deze oordelen rekenen af met het beeld dat rechten een makkelijke route naar de arbeidsmarkt biedt”, menen de onderzoekers. “Studenten vinden de opleiding toch zwaarder dan gedacht – en theoretischer.”

Lichtpuntjes bij economie

In de economische opleidingen is de kritiek al jarenlang niet van de lucht, maar in 2008 zijn er een paar lichtpuntjes. De studenten zijn vrolijker over de keuzemogelijkheden, gebouwen en faciliteiten. “Het is te vroeg om hier van een trend te spreken, maar bemoedigend is het wel”, aldus de rapporteurs. Bij de opleidingen bedrijfskunde is de kritiek op de inhoud en de docenten toegenomen.

Het meest tevreden zijn de geneeskundestudenten. Op alle punten scoren de geneeskundeopleidingen bovengemiddeld, afgezien van keuzevrijheid en communicatie. HOP