Veel hoogopgeleide studenten zijn niet vies van een joint, maar ze maken er meestal geen gewoonte van.

Meer dan één op de drie afgestudeerde hbo’ers en wo’ers (36 procent) heeft wel eens cannabis gebruikt. Dat is veel, vergeleken met jongeren die alleen de lagere school hebben afgemaakt: van hen heeft slechts een kwart wel eens een joint gerookt. Dat blijkt uit een kleine steekproef van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dit stelt het CBS op grond van de antwoorden die tweehonderd jongeren tussen de vijftien en vijfentwintig jaar hebben gegeven. In de berekening van de percentages is rekening gehouden met de leeftijd van de respondenten: hoe ouder ze zijn, hoe langer ze de kans hebben gehad om met wiet te experimenteren.

Niet verslavend

Kleine steekproef

De betrouwbaarheid is nogal laag, erkent een woordvoerder, want het gaat om een kleine groep respondenten. Toch geven de tabellen volgens hem een indicatie. Hoogopgeleiden lijken bijvoorbeeld minder vaak aan cannabis verslaafd te raken. Slechts 8,7 procent van hen heeft korter dan een maand geleden nog cannabis gebruikt, terwijl dat onder laagopgeleiden 13,1 procent is. Met andere woorden, van de laagopgeleiden die wiet uitproberen, blijft de helft het geregeld gebruiken. Dit geldt slechts voor één op de vier hoogopgeleiden. HOP