De cijfers van de vooraanmeldingen voor de bacheloropleidingen aan de EUR stemmen vooralsnog gunstig. Het lijkt erop dat de EUR 20 à 25 procent meer studenten mag begroeten.

Elke maandag maakt Studielink de cijfers van de vooraanmeldingen bekend. Die zeggen iets over de instroom volgend academisch jaar. Al kunnen studenten zich altijd nog terug trekken. De laatste prognoses wijzen op een toename van 25 procent inschrijvingen universiteitsbreed.

Verschil maakt natuurlijk een hele nieuwe opleiding, Communication and Media. Daar hebben zich op 6 juli al 126 studenten voor aangemeld. Maar ook International Business Administration laat een mooie prognose zien: vorig jaar stond de teller op 436 aangemelde studenten, nu al op 873. Ook het cijfer bij economie en bedrijfseconomie is spectaculair: 1005 aspirant-studenten tegenover 580 vorig jaar.

Andere universiteiten verwachten ook meer instroom, gemiddeld van ongeveer 15 procent. Wel blijft het moeilijk voorspellen. Het systeem Studielink is nieuw en daardoor is het moeilijk vergelijken met eerdere jaren. Het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) liet eerder ook zien dat toenames van 15 procent en hoger vorig jaar ook werden verwacht. Uiteindelijk resulteerde dat in maar vier procent meer studenten aan de universiteiten. DR