Minder eindexamenleerlingen kunnen komend jaar terecht bij hun eerste keus-studie op hbo of universiteit. Zo’n 33.500 aanstaande studenten meldden zich aan voor ruim 19.000 plekken bij studies waarvoor een loting bestaat

Dat is een duidelijke stijging ten opzichte van vorig jaar, toen er ruim 28.000 gegadigden waren voor bijna 18.000 beschikbare plekken. Met deze cijfers komt de Informatie Beheer Groep naar buiten.

Vorige week kregen elke aankomend student een brief waarin stond of hij al dan niet was ingeloot. Hiermee zijn de kansen voor leerlingen die zijn uitgeloot echter niet helemaal verdwenen. Een deel van de ingelote kandidaten trekt zich weer terug, waardoor nieuwe kansen ontstaan. Wekelijks inventariseert de IB-Groep de vrijkomende plaatsen en ook wekelijks vindt er een nieuwe ronde lotingen plaats. Die rondes lopen nog door tot uiterlijk 25 september. Wekelijks wordt de uitslag daarvan bekend gemaakt op www.ib-groep.nl

Ruilen

Kandidaten die al wel zijn ingeloot, maar niet in de stad van hun eerste voorkeur, kunnen een verzoek om te ruilen indienen via de Ruilbeurs van de IB-Groep. Op volgorde van binnenkomst worden die behandeld. Met wat mazzel kunnen studenten dus alsnog terecht in hun lievelingsstad. Dergelijke ruil kan alleen via deze gereguleerde ruilbeurs. Met bekenden ruilen via andere wegen is dus niet mogelijk.

Aan universiteiten zijn dit jaar in totaal 10.677 plaatsen voor lotingsstudenten beschikbaar. Voor de vijftien betreffende opleidingen waren dit jaar in totaal 19.835 aanmeldingen. MM