Per 1 augustus start in Irak een opleiding journalistiek voor afgestudeerde Irakezen. De opleiding is opgebouwd naar het voorbeeld van de Rotterdamse postdoctorale opleiding journalistiek, de PDOJ.

‘Media bo Khal’, Koerdisch voor Media voor de burger, is de naam van deze opleiding. Het Independent Media Centre in Koerdistan (IMCK) gaat met behulp van de Postacademische Dagblad Opleiding Journalistiek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Nederlandse stichting Press Now dertig afgestudeerde Irakezen in acht maanden klaarstomen voor de journalistiek.

Vergelijkbaar

De postdoctorale opleiding heeft dezelfde opzet als de Nederlandse opleiding. De aankomend journalisten worden eerst vijf maanden opgeleid in Irbil, om vervolgens drie maanden stage te lopen op de redactie van een Iraakse krant of TV-station. Hans Maas, hoofddocent en coördinator van de PDOJ, helpt de opleiders met hun training en met het samenstellen van het curriculum.

Doel van het project is om Nederlandse kennis en expertise over te brengen naar een gebied waar behoefte is aan een jonge instroom van journalisten die gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied en een brede algemene ontwikkeling hebben. De jonge afgestudeerden komen uit de Koerdische regio en uit de rest van Irak, want het project wil vooral ook Koerden en Arabische Irakezen nader tot elkaar brengen.

De postdoctorale opleiding ‘Media Bo Khalq’ is mogelijk dankzij bijdragen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Amerikaanse reconstructiefonds, de Koerdische premier Barzani en wordt financieel gesteund door verschillende stichtingen. Het project is geïnitieerd en wordt geleid door Judit Neurink, oprichter van IMCK en Irak-correspondente van het dagblad Trouw.