Het Huurteam Rotterdam heeft in 2008 voor ruim 1,2 miljoen euro aan huurverlagingen bewerkstelligd. De jaarcijfers van de organisatie werden maandag in het gemeentehuis gepresenteerd. Het team betreurt het dat relatief weinig studenten aankloppen voor hulp.

Taak van het Huurteam Rotterdam is, om te controleren of huurprijzen conform de wet zijn. Gemiddeld daalde de huurprijs met 130 euro per maand naar 334 euro na ingrijpen van het Huurteam.

Woordvoerder Menno Maarse van het team: “We willen ook graag studenten bewuster maken van hun rechten als huurder.” Vrijwel alle studenten huren, maar zijn redelijk laks met het aanvechten van hun huurprijs.

“Bij maarliefst 80 procent van de gecontroleerde woningen was sprake van misstanden”, meldt Maarse. Volgens hem werkt de procedure op de lange termijn preventief: “Niet alleen de studentenhuurders profiteren. We zien dat huiseigenaren nauwelijks een tweede keer hoeven te worden aangesproken op hun (te) hoge huurprijs.”

Een succesvol jaar

Het Huurteam Rotterdam heeft in 2008 bijna tweeduizend hurende Rotterdammers direct geholpen bij het oplossen van hun woonproblemen. De huurders kunnen een Huurteam-medewerker langs laten komen in hun woning voor een taxatie van de huurprijs.

Als blijkt dat de bewoner te veel huur betaalt, wordt de Huurcommissie van het ministerie van VROM ingeschakeld. Die kan de verhuurder dwingen tot permanente verlaging. Met succes: niet alleen daalde de kale huurprijs vaak, ook gingen de servicekosten gemiddeld omlaag met 69 euro. Zo’n 2 procent van ruim 55 duizend particuliere huurwoningen werd gecontroleerd in 2008.

Minder excessen

‘Terugblikken’ lijkt niet in het woordenboek van wethouder Karakus voor te komen: “De ambities zijn gehaald, maar er moet ook verder gekeken worden,” zei de wethouder tijdens de presentatie van de cijfers. “Als je dit soort wangedrag niet aanpakt, werkt dat aanwakkerend. We zien nu minder excessen”, aldus de wethouder Wonen en ruimtelijke ordening.

Huren via particulieren, om de wachtlijsten bij woningcorporaties te verkorten, moet volgens Karakus prioriteit krijgen: ”Particulier wonen kan erg aantrekkelijk zijn als de huurprijs navenant is. Mensen kunnen op deze manier snel aan een woonruimte geholpen zijn.”

Tevens wil hij het financieel aantrekkelijker maken voor huurders en verhuurders om te investeren in de energiezuinigheid van de woning. “Karakus is een succesvolle armoedebestrijder”, aldus PvdA partijgenoot en raadslid Matthijs van Muijen, die zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken stak.

De VROM Huurcommissie is tevreden met de huidige gang van zaken: “Op dit moment komt bijna tweederde van alle aanvragen via het Huurteam binnen.”JR

Direct je huurprijs controleren? Op de site van de Huurcommissie weet je meteen of je te veel betaalt.

www.huurcommissie.nl/Huurprijscheck