Pimp de Dordtselaan

De gemeente Rotterdam en Woonstad hebben met de Erasmus Universiteit en Rotterdamse hogescholen een project opgestart om de Dordtselaan op Zuid nieuw leven in te blazen. De komende jaren worden daar in bestaande panden 250 appartementen gerealiseerd voor 750 studenten. Het is de bedoeling dat zij vier uur per week meewerken aan sociale en economische projecten die de laan leefbaarder moeten maken. In ruil krijgen de studenten korting op de huurprijs. Zijn EUR-studenten te porren voor dit project?

Suzan Araz & Sophie Leijdesdorff, eerstejaars psychologie

Sophie: “Als ik op Zuid zou willen gaan wonen, zou ik er zeker over nadenken. Maar vanwege de afstand tot de universiteit woon ik liever aan deze kant van het water. Dat studenten korting krijgen op de huurprijs in ruil voor vrijwilligerswerk is een goede zet. Indirect verdien je er dus geld mee. Zelf geef ik al bijles wiskunde dus dat zou me leuk lijken om te doen. Ik denk dat een studentenpopulatie in een wijk positief kan uitpakken, maar er moet niet te rooskleurig over gedacht worden. Behalve die vier uur per week gaan studenten niet spelen met kleuters of kletsen met oudere mannen.”

Suzan: “Daar sluit ik me bij aan, want studenten hebben het druk met studie, bijbanen en sociale contacten. Je kunt studenten stimuleren meer te doen voor de Dordtselaan door een marketingprincipe in te zetten: Hoe meer vrijwilligerswerk je doet, hoe meer korting je krijgt op de huur. Ik denk dat studenten vaak voor een goede sfeer kunnen zorgen, behalve als ze teveel alcohol drinken. Frictie tussen studenten of met de buurt ligt dan op de loer en dat is niet bevorderlijk voor de sfeer.”

Joël Habets, masterstudent economie

“Misschien zou ik meedoen. Het wordt gezellig als er veel andere studenten wonen, en dat is blijkbaar de bedoeling. Studenten stappen eerder in zo’n soort project dan een doorsnee persoon die op zoek is naar woonruimte. Studenten hebben vaak snel woonruimte nodig en stellen minder eisen. En op deze manier worden vanzelf fatsoenlijke studenten geselecteerd, die een positief effect hebben op de wijk. Ik ken ook studentenhuizen waar je als gezin echt niet naast wil wonen. Om een probleemwijk weer te laten opbloeien is het van belang dat verschillende bevolkingsgroepen mengen. Dit project is daarvan een goed voorbeeld. Als groepen samenklitten, heeft dat eerder criminaliteit en verloedering tot gevolg.”

Robyn ten Napel, eerstejaars psychologie

“Het is een goede manier om iets wezenlijks te doen voor anderen op een manier die weinig tijd kost. Als studenten in zo’n wijk gaan wonen, hebben zij een voorbeeldfunctie voor de kinderen in die wijk. Veel kinderen worden niet door hun ouders gemotiveerd om door te studeren. Die rol kunnen studenten daarom op zich nemen. Wat ik jammer vind aan dit project, is de grote afstand van de Dordtselaan tot de universiteit. Dat houdt studenten tegen om daar te gaan wonen, mits er een betere verbinding komt. Ik zou zelf niet aan dit project meewerken, om de simpele reden dat ik liever in een dorp woon. Als ik wel zou meewerken, zou ik bijles willen geven, of willen helpen bij sportactiviteiten of naschoolse opvang.”