Steeds meer studenten staan in het krijt bij de IB-groep. Ook de gemiddelde studieschuld is dit jaar weer gestegen.

De groep oud-studenten die vanaf dit jaar terugbetaalt heeft een gemiddelde studieschuld van 12.523 euro. Dat is ruim vierhonderd euro meer dan de vorige lichting. In vergelijking met 2008 valt dat nog mee: de gemiddelde schuld ging toen in één jaar met bijna 1200 euro omhoog. Het aantal afgestudeerden dat met aflossen begint, blijft intussen stijgen: van bijna 65 duizend in 2007, tot 75 duizend in 2008 en 87 duizend dit jaar.

De overheid staat bekend als voorstander van het lenen bij de IB-Groep. Wie leent zou minder bijbaantjes hebben en zich beter op zijn studie kunnen concentreren. De mogelijkheden om te lenen zijn daarom in de afgelopen jaren verruimd. Zo kunnen studenten sinds 2007 extra ‘collegegeldkrediet’ lenen en mogen ze tegenwoordig studiefinanciering meenemen naar het buitenland.

Toch stuurde minister Plasterk in maart een e-mail naar alle studenten waarin hij hen op het hart drukt ‘bewust’ te lenen. De minister wil voorkomen dat studenten, zonder het in de gaten te hebben, een te grote studieschuld opbouwen. HOP