Open brief Stadswonen, het Erasmus Facilitair Bedrijf en Barnabé Lacroix & Willem Kistemaker als vertegenwoordigers van de internationale studenten.

In het academisch jaar 2008-2009 verliep de huisvesting van internationale studenten van de Erasmus Universiteit niet vlekkeloos. Studenten uitten hun onvrede met een petitie. Het College van Bestuur van de EUR stelde de Commissie Huisvesting Buitenlandse Gasten (CHBG), kortweg ‘Ringeling’ in, die het onderzoeksrapport medio april presenteerde.

Stadswonen, het Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB) en Barnabé Lacroix en Willem Kistemaker als vertegenwoordiging van de internationale studenten staken vanaf begin dit jaar regelmatig de koppen bij elkaar om te overleggen hoe ze aan de onvrede van de studenten tegemoet kunnen komen. Zij bespraken o.a. de samenwerking tussen de EUR en Stadswonen, de werkwijze van de afdeling Shortstay van Stadswonen, en de totstandkoming van de huurprijs en de doorgevoerde huurverhoging per september 2008. De partijen hebben er vertrouwen in dat hun samenwerking leidt tot meer duidelijkheid en een betere communicatie naar de buitenlandse gast.

Belangrijk resultaat is dat de communicatie met de buitenlandse studenten sterk wordt verbeterd. Barnabé Lacroix en Willem Kistemaker worden nauw hierbij betrokken. Zij bekijken het verloop van de communicatie per e-mail, evenals het nieuwe online reserveringssysteem dat per 9 april jl. is gelanceerd. Om een betere indruk te krijgen van wat er leeft, gaat Stadswonen enquêtes versturen naar de buitenlandse studenten, zowel na hun aankomst als voor het vertrek. Zij worden bovendien vanaf het nieuwe jaar geïnformeerd door een nieuwsbrief.

Ook de voorlichtingsbijeenkomst van het EFB en Stadswonen over de Short Stay-woningen, aan het begin van het academisch jaar, krijgt een vernieuwde invulling, met input van de studentvertegenwoordigers Barnabé en Willem. Het EFB en de stafafdeling Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken houden bij hoe de ontvangst van de studenten kan worden geoptimaliseerd.

De instroom van buitenlandse studenten is in september het hoogst, maar zij blijven niet allemaal het hele jaar in Rotterdam. Daarom zijn de Short Stay-woningen vaak niet het hele jaar verhuurd. Om de kosten van deze leegstand op te vangen, moet een gedeelte hiervan omgeslagen in de totale huurprijs. De hoogte van de huurprijs van de woningen is verder kostendekkend, Stadswonen werkt zonder winstoogmerk voor de studenten.

De huurprijs wordt ieder jaar verhoogd op basis van het wettelijk toegestane. In het afgelopen jaar kozen Stadswonen en het EFB er bovendien voor om de gemeentelijke heffingen maandelijks te verrekenen in de huurprijs, in plaats van in rekening te brengen bij de student die op 1 januari de woning huurt.

Stadswonen en het EFB werken nauw samen bij het beheer en de toewijzing van de woningen en nemen samen de beslissingen. Streven is een goede prijs-kwaliteitverhouding van de woningen en kamers voor de internationale studenten, bij voorkeur in het centrum of in de buurt van de universiteit. Voor het komend academisch jaar hebben de EUR en Stadswonen ruim 500 kamers gereserveerd, exclusief particulier aanbod. Omdat hun aantal sterk stijgt, wordt hard gewerkt aan meer woningen. Prioriteit daarbij heeft de ontwikkeling van woningen op de campus. Alle voorbereidingen voor het komend jaar zijn in volle gang.

Alle buitenlandse studenten hebben inmiddels een brief ontvangen met een uitgebreide toelichting en informatie, deze brief is op te vragen bij de afdeling communicatie van Stadswonen via 010 – 8007100 of [email protected]