Het College van Bestuur heeft besloten prof. dr. Henk van der Molen met ingang van 1 september 2009 te benoemen als nieuwe decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Hij volgt prof.dr. Henk Schmidt op, die rector magnificus van de EUR wordt. De nieuwe decaan heeft aangegeven met kracht te willen streven naar realisatie van de doelstellingen die in het kader van het convenant tussen FSW en CvB voor 2013 zijn geformuleerd.

Prof.dr. Van der Molen (1954) is sinds 2001 aan de EUR verbonden en samen met bouwdecaan prof.dr. Henk Schmidt verantwoordelijk voor de opbouw van de bachelor- en masteropleiding psychologie, al vijf jaar de beste opleiding psychologie van Nederland. Sinds 2005 was hij voorzitter en opleidingsdirecteur van het Instituut voor Psychologie. Als lid van het Management Team van de Faculteit der Sociale Wetenschappen kent hij de faculteit van binnenuit. Van der Molen startte zijn carrière als hoogleraar begonnen aan de Open Universiteit Nederland en de Rijksuniversiteit Groningen.

Van der Molen heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring in een groot aantal uiteenlopende functies. Voor zijn benoeming aan de EUR was hij decaan van de Faculteit Psychologie van de Open Universiteit Nederland. Verder was hij voorzitter van het Dagelijks en Hoofdbestuur van het Nederlands Instituut van Psychologen (de landelijke beroepsvereniging van psychologen), van de Kamer psychologie van de VSNU en van diverse NVAO-accreditatiecommissies.

Hij studeerde klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde daar in 1985 cum laude op het proefschrift ‘Hulp als onderwijs. Effecten van cursussen voor verlegen mensen’ bij prof.dr. G. Lang en prof.dr. A.D. de Groot. Van der Molen publiceerde in samenwerking met anderen meer dan twintig boeken. Daarnaast is hij (co-)auteur van 140 nationale en internationale publicaties, en was hij (co-)promotor bij 15 dissertaties. Tevens kwamen onder zijn leiding vele audiovisuele producties en interactieve computerprograma’s voor het professioneel vaardigheidsonderwijs tot stand.