Het is goed mogelijk dat het ministerie van onderwijs zal gaan bezuinigen op de studiebeurzen voor niet-Europese toptalenten.

In april kwam de geruchtenmolen op gang. Internetmagazine ScienceGuide berichtte dat het ministerie van onderwijs zo’n 200 miljoen euro moest gaan bezuinigingen. Het budget voor beurzen aan niet-Europese topstudenten zou met dertig miljoen worden gekort. Nu bedraagt dat budget nog ruim vijftig miljoen euro. Een afname van meer dan de helft dus.

In antwoord op kamervragen ontkent minister Plasterk de geruchten niet. Hij belooft de kamer in de ontwerpbegroting 2010 meer informatie te geven over eventuele bezuinigingen.

De beurzen worden pas sinds dit jaar uitgekeerd. Tot 2008 ontvingen hogescholen en universiteiten een vast bedrag voor iedere niet-Europese student die zich bij hen inschreef. Maar de voorbije jaren liepen de kosten zo snel op dat het systeem werd vervangen door een beurzenstelsel. Het vaste bedrag dat de instellingen sinds dit jaar voor de beurzen krijgen is gebaseerd op het aantal niet-Europese studenten dat ze in 2008 hadden: stijging en daling blijven vanaf nu buiten beschouwing. HOP