Tijdens je masteropleiding de laatste vakken van je bachelor afmaken, dat kan straks niet meer. ‘Eerst je bachelor, dan je master’, wordt de regel. Maar een enkele uitzondering moet kunnen, stelt minister Plasterk in zijn plannen voor de ‘harde knip’.

Plasterk hoopt dat studenten straks “een doordachte keuze” zullen maken voor een masteropleiding. Veel studenten zouden nu alleen een doorstroommaster volgen omdat ze daar tegen het einde van hun bacheloropleiding alvast aan mogen beginnen. Ook zou de ‘zachte knip’ de honkvaste Nederlandse studenten ervan weerhouden naar het buitenland te gaan.

Het principe wordt ‘eerst je bachelor, dan je master’. Instellingen mogen daar alleen in uitzonderlijke gevallen van afwijken: voor studenten met een handicap bijvoorbeeld, of voor een student die zijn bachelor bijna af heeft maar door ziekte een laatste tentamenweek mist. Veel universiteiten die reeds een harde knip hanteren, maken zulke uitzonderingen al, noteert Plasterk.

Studentenbond LSVb mocht over het voorstel meedenken. “We zijn tegen de invoering van de harde knip en we hebben er alles aan gedaan om het voorstel van tafel te krijgen”, zegt kersverse voorzitter Gerard Oosterwijk. “Dat is niet gelukt, maar we hebben toch een paar kleine succesjes geboekt. We bedongen dat er een algemene hardheidsclausule in de wet wordt opgenomen. Zo kunnen studenten die aan de inhoudelijke instroomeisen voldoen maar nog een paar punten missen, toch aan een masteropleiding beginnen. Die clausule kan in de praktijk echter ook een wassen neus zijn. Studenten hebben geen garantie op een gelijke behandeling en moeten de examencommissie maar zien te overtuigen van hun gelijk.”

De minister heeft in de Tweede Kamer veel steun voor zijn plannen. De nieuwe regel gaat pas over drie jaar in. HOP