Ook studenten communicatiewetenschap, farmacie, en bedrijfskunde mogen na het volgen van een educatieve minor les geven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en in de theoretische leerweg van het vmbo.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft een rits opleidingen toegevoegd aan de conceptlijst van bacheloropleidingen die na de zomer een educatieve minor mogen aanbieden. Ze deed dat in samenspraak met universiteitenkoepel VSNU en de belangenorganisatie voor het voortgezet onderwijs.  

Leraar economie

Aanvankelijk zouden bijvoorbeeld alleen studenten scheikunde de gelijknamige educatieve minor mogen volgen. Afgesproken is nu dat ook studenten van opleidingen als life science & technology of farmacie daarvoor in aanmerking komen. Bachelors antropologie, communicatiewetenschap of organisatiewetenschap die de minor hebben gevolgd mogen straks ook het interdisciplinaire schoolvak maatschappijleer geven. En bachelors bedrijfskunde mogen leraar economie worden.

RSM

De Rotterdam School of Management, Erasmus University, is dit jaar niet betrokken bij de educatieve minor omdat bedrijfskunde/management & organisatie nog niet op de lijst stond. Professor Eric Waarts, onderwijsdecaan van de bachelor- en masteropleidingen bij RSM, denkt dat een educatieve minor bedrijfskundestudenten wel kan helpen om hun lesbevoegdheid te halen. “Nu Van Bijsterveldt bedrijfskunde op de lijst heeft gezet, zullen we onderzoeken of er voldoende vraag is naar een educatieve minor voor Economie en Management & Organisatie. Zo ja, dan kunnen we de minor misschien aanbieden in collegejaar 2010-2011”, licht Waarts toe.

Volgend jaar wordt de lijst verder uitgebreid, naar verwachting met extra mogelijkheden voor technische bachelors. HOP/LS