Studenten die een kamer huren bij een woningcorporatie krijgen straks weer huursubsidie, als het aan de Tweede Kamer ligt. Alles boven de 210 euro huur wordt dan vergoed. Alleen de minister moet vanmiddag nog instemmen.

Regeringspartijen PvdA en CDA proberen de in 1997 afgeschafte huursubsidie voor kamerbewoners opnieuw in te voeren. In 2002 strandde een eerdere poging van het parlement op toenmalig volkshuisvestingsminister Henk Kamp (VVD), die subsidie voor alle kamerbewoners – ook degenen die bij een hospita wonen – te duur en fraudegevoelig vond. GroenLinks stelde voor om dan alleen huursubsidie te geven aan kamerhuurders bij woningcorporaties, maar dat initiatief bleef steken.

Overheid goedkoper uit

De kansen lijken echter gekeerd, mede dankzij de lobby van de woningcorporaties voor studenten. Die stellen dat de overheid juist goedkoper uit is als ze ook huurtoeslag geeft voor kamers van woningcorporaties zonder eigen keuken, sanitair en cv-ketel.

 

“Voor een zelfstandige woning met alle voorzieningen, die bijvoorbeeld 350 euro per maand kost, krijgt een student 140 euro huurtoeslag terug, terwijl een ongesubsidieerde kamer soms wel 250 euro kost”, zegt directeur Remco de Maaijer van Kences, koepelorganisatie van sociale studentenhuisvesters. Om die reden worden er sinds 1997 vrijwel alleen nog zelfstandige studentenwoningen gebouwd en die kosten de overheid meer subsidie.

 

Nieuwbouw heeft voordelen

Na herinvoering van de huurtoeslag kan de nieuwbouw van kamers en studentenwoningen weer snel in evenwicht komen, verwacht Kences. De gemiddelde huurtoeslag voor studenten zal dan gemiddeld zestig euro per maand lager uitvallen dan nu. Een ander voordeel is dat studentenkamers dankzij de gedeelde voorzieningen minder vierkante meters opslokken. “Je kunt er meer van kwijt in een nieuwbouwproject én het bouwt sneller”, zegt De Maaijer, die bovendien wijst op de milieuvoordelen van gezamenlijke verwarming.

 

Kamertekort inlopen

Een groter kamervolume is ook belangrijk in de strijd tegen het volgens Kences snel oplopende tekort aan studentenwoonruimte. De toename van het aantal eerstejaars is veel hoger dan geraamd en er komen veel meer studenten uit het buitenland naar Nederland dan omgekeerd. Daardoor zouden er nu 23 duizend studentenkamers en -woningen te weinig zijn. Dat tekort kan sneller worden ingelopen als de corporaties dankzij de toeslag meer kamers gaan bouwen. HOP