Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) komt op voor de belangen van studenten uit het hoger onderwijs en zoekt actief politieke aansluiting. Willemijn Bulsink (22) is masterstudente General Management (EUR) en start er begin juli als algemeen bestuurslid.

 “Ik kwam terecht bij het ISO omdat ik al wel bekend ben in het wereldje van de medezeggenschap. Ik heb namelijk in de faculteitsraad gezeten. Toen ik hoorde dat ISO een nieuw bestuur zocht, heb ik gesolliciteerd. Na een brief, een gesprek en een essay heb ik met de andere kandidaten een dag proefgedraaid. Dat pakte goed uit”, vertelt Bulsink.

Naar Den Haag

“Wat ik daar ga doen? Een aantal portefeuilles beheren. Welke dat zullen zijn, weet ik binnen enkele weken. Dat kan bijvoorbeeld zijn bekostiging; aansluiting en doorstroom; of studiefinanciering. Daarmee ga ik inhoudelijk bezig: naar Den Haag om de belangen te behartigen van 460.000 studenten.”

Harde knip

“Er zijn enkele zaken waarmee ik me sowieso wil bezighouden. Doorstroom vind ik belangrijk; ik heb zelf een bachelor Engels gedaan aan de UU en volg nu een master aan de EUR. Daarbij ook aansluiting tussen mbo en hbo, want onze kenniseconomie vraagt om meer hoger opgeleiden”, aldus Bulsink. “Ook de harde knip zal ik zeker in de gaten houden, wat voor problemen dat oplevert voor studenten, want ze moeten niet te lang hoeven studeren. Verder zet ik me in voor excellentie. Studenten moeten de mogelijkheid hebben zich te onderscheiden door bijvoorbeeld het volgen van een honours programme.”

Besturen saai

Op de vraag of zo’n bestuursfunctie niet hartstikke saai is, antwoordt de masterstudente ontkennend. “Het gaat om zaken waarmee ik als student ook ervaring heb, dus ik ben erg betrokken. Het besluitvormingsproces is vrij langzaam, dat is wel een eventueel nadeel. Maar als sparringpartner aan tafel zitten bij OC&W, met ambtenaren of een minister, lijkt me erg spannend.” MM