Loopt je scriptie vertraging op door de verbouwing van de bibliotheek of heb je minder contacturen dan in de brochure werd beloofd? Dan mag je een deel van je collegegeld terugvragen, vindt minister Plasterk.

De plannen voor dit “verhaalsrecht” maken deel uit van de nieuwe wet op het hoger onderwijs. Studenten krijgen daarin het recht om hun collegegeld terug te vragen wanneer ze niet tevreden zijn. Als ze hun studie niet op tijd kunnen afronden, bijvoorbeeld, of als de informatie over hun opleiding niet blijkt te kloppen.

Plasterk schrijft de Tweede Kamer vandaag dat hij ook wettelijk wil vastleggen op welke bronnen studenten zich in zo’n geval kunnen beroepen. Dat zijn de onderwijs- en examenregeling, de voorlichting over het onderwijsaanbod, en het studentenstatuut. Ook studiekeuzewebsites of brochures over de opleiding mogen dus worden aangevoerd, al gaat hij er wel vanuit dat studenten deze sowieso al met een korreltje zout nemen.

Instellingen mogen straks zelf kiezen hoe ze de procedure rond het nieuwe verhaalsrecht vormgeven. Plasterk rekent erop dat ze het hun studenten zo gemakkelijk mogelijk zullen maken.

HOP, Ianthe Bato