Technische en maatschappelijke innovaties worden vaak pas in een laat stadium van ontwikkeling getoetst aan de wet, met vertraging als gevolg. Het Centre for Law and Innovation (CLI) roept daarom op om eerder te gaan toetsen.

De oproep is te zien als een eerste wapenfeit van het nieuwe centrum voor recht en innovatie aan de EUR, dat in het komende najaar de officiële kick-off beleeft. Een belangrijk probleem dat het centrum wil aanpakken op het kruispunt van recht en innovatie is de traagheid van de toetsing.

Onnodige vertraging

Zo kunnen ingenieurs, neemt wetenschappelijk directeur Suzan Stoter als voorbeeld, mooie oplossingen voor het fileprobleem bedenken, zoals rekeningrijden. Maar vervolgens blijkt pas in een laat stadium dat de regelgeving de innovatie niet ondersteunt en dat de wet aangepast moeten worden. “Pas als de politiek de innovaties wil doorvoeren wordt de techniek getoetst aan de wet- en regelgeving. Dat kan onnodige vertraging van het project betekenen”, aldus Stoter.

Kijk over eigen vakgebied

Het CLI is een nieuwe samenwerking tussen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit en de Technische Universiteit (TU) Delft. Het CLI roept juristen op meer oog te hebben voor de technische ontwikkelingen. Technische ingenieurs en de ministeries moeten vice versa meer alert zijn op de juridische kant. Daarom is het goed als zowel rechten- als technische studenten al iets meekrijgen over het vakgebied van de ander, meent Stoter.

In Delft is er in de bachelor al aandacht voor wet- en regelgeving in de praktijk. Dat houdt in dat bijvoorbeeld de directeur van Rijkswaterstaat een gastcollege geeft over hoe de juridische vormgeving de invoering van het rekeningrijden vertraagt. Aan de andere kant kunnen Rotterdamse rechtenstudenten een keuzevak kiezen waarin zij onder andere een wetsvoorstel schrijven voor een actueel probleem uit Den Haag, bijvoorbeeld de voorrang voor groene stroom. LS