Misschien komt er een einde aan de ruzies tussen huisgenoten over de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Gemeenten krijgen binnenkort namelijk de keuze of ze de aanslag naar de bewoners of naar de huisbaas sturen.

De afvalstoffenheffing valt traditiegetrouw bij de oudste bewoner van het studentenhuis in de brievenbus. Als die hem niet krijgt kwijtgescholden, mag hij het bedrag van de aanslag verdelen over zijn huisgenoten. Maar hoe krijg je die zo ver dat ze meebetalen? En mag de overheid een student vragen voor deurwaarder te spelen?

Wetswijziging 

Het probleem is binnenkort verleden tijd, hoopt minister Cramer van VROM. Zij gaat een wetswijziging naar de Tweede Kamer sturen. Die bepaalt dat de rekening ook bij de huurbaas op de mat mag vallen.

Het debat over de gemeentelijke belastingen laaide vorig jaar op na een zaak van een voormalige kamerbewoner die de afvalstoffenheffing moest betalen. Hij woonde niet meer in het studentenhuis en vond het ondoenlijk om het verschuldigde geld bij zijn voormalige huisgenoten te innen. Hij stapte naar de rechter.

Kamervragen

Aanvankelijk kreeg hij gelijk, maar de Hoge Raad zette een streep door het vonnis en schoof hem de belastingaanslag alsnog onder de neus. Dat nam niet weg dat de wetgever wel eens een nadere regeling mocht treffen voor het “verhaalsprobleem”, zei de rechter erbij. Kamervragen volgden.

 

Nu heeft de minister met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overlegd en de partijen zijn eruit. De gemeenten krijgen meer mogelijkheden om met de afvalstoffenheffing om te gaan.

Kwijtschelding

Eén ding blijft nog in het ongewisse: hoe zit het nu met kwijtschelding? Studenten die te weinig verdienen, kunnen momenteel hun aanslag kwijtgescholden krijgen. Moet de huurbaas daar voortaan over beslissen? Kijkt de gemeente eerst of de studenten het kunnen betalen en legt ze dan pas een aanslag aan de huisbaas op? Het ministerie noch de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kon daar antwoord op geven. HOP