De Rotterdam School of Management (RSM) start een nieuwe master Chinese Economy and Business in samenwerking met de opleiding ‘Talen en culturen van China’ van de Universiteit Leiden. De opleiding haakt in op ‘China als motor achter de internationale economische voorspoed’.

Studenten die de master volgen doen landspecifieke kennis op, naast de reguliere vakken. Zo kunnen ze zich later onderscheiden ten opzichte van andere studenten met alleen een economische achtergrond. “Leiden heeft een grote kennis vanuit hun opleiding sinologie over de Chinese taal, letterkunde en cultuur. Wij hebben gefocust vanuit bedrijfskundig oogpunt; bijvoorbeeld hoe de markt werkt, en wat de relaties van Chinese bedrijven met het buitenland zijn. We gaan de knowhow van die twee werelden combineren”, aldus Marianne Schouten van RSM. Studenten komen later niet per definitie in China zelf terecht. Nederlandse bedrijven gaan steeds meer de samenwerking aan met China. Binnen zo’n bedrijf kan een student met deze master goed terecht. “Een van de aspecten van de opleiding is een verplichte stage”, licht Schouten toe: “We hebben al contact met zowel lokale bedrijven als multinationals die enthousiast zijn om studenten onder hun hoede te nemen.”

De studie is geëvolueerd uit een samenwerking van het China Business Center en collega’s van de opleiding sinologie van de geesteswetenschappenfaculteit in Leiden. Op de SSM Master orientation days van 12 tot 14 mei is een informatiesessie over Chinese Economy & Business. Inschrijven is mogelijk tot 1 juni. Er worden ongeveer 25 studenten toegelaten. JR