Universitaire bachelors die een educatieve minor hebben gevolgd, krijgen een lesbevoegdheid. Een ruime parlementaire meerderheid steunt de plannen van staatssecretaris Van Bijsterveldt.

Al in september mogen de bachelordocenten worden opgeleid door de universiteiten, ruim voordat de benodigde wetswijziging zal zijn aanvaard. CDA en VVD stellen wel als voorwaarde dat de nieuwe docenten alleen les mogen geven in hun eigen vak. Wie Frans heeft gestudeerd, mag straks geen Latijn geven. De staatssecretaris moet bovendien op korte termijn preciseren vanuit welke bèta- en techniekvakken er bachelors voor de klas mogen. Die lijst mag niet te breed worden.

Op de EUR kunnen studenten een educatieve minor volgen in Economie, Filosofie, Maatschappijleer en Geschiedenis. De minor bestaat uit 30 ects.

Doorstromen naar eerstegraads

Het SP-verwijt dat de nieuwe bevoegdheid tot uitverkoop van het leraarsberoep zal leiden, werd door de andere partijen bestreden. PvdA-kamerlid Besselink hoopt dat er in elk geval meer academici leraar willen worden dan de huidige zeshonderd per jaar. Het zou goed zijn als ze aansluitend hun master en hun eerstegraads bevoegdheid halen waarmee ze ook les kunnen geven in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Verplichten wil ze dat echter niet.

Verheerlijk verleden niet

CDA’er Jan Jacob van Dijk stelt dat de universitaire bachelordocent nauwelijks onderdoet voor een tweedegraads docent uit het hbo. Hij heeft een zesjarige vwo-opleiding gevolgd, beschikt over voldoende vakinhoudelijke kennis en heeft een pedagogisch-didactische opleiding van een half jaar gevolgd. VVD’er Zijlstra viel hem bij: “Verheerlijk ook niet hoe het vroeger was. De oudere generatie eerstegraads docenten, waar we nu zo’n behoefte aan hebben, kreeg de lesbevoegdheid bij de studie cadeau. Die leerden het vak in de praktijk.”

De Kamer betwijfelt of alle universiteiten wel in staat zijn om educatieve minors aan te bieden en of verplichte samenwerking wellicht wenselijk is. Volgens staatssecretaris Van Bijsterveldt gaat onderwijskeurmeester NVAO vooraf met de instellingen praten, waarbij er vooral kritisch gekeken wordt naar de plannen van de vijf universiteiten die nog geen leraren opleiden. “Uw zorg is de mijne”, verzekerde ze de kamerleden. HOP