Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken (SSC OO&S) roept de hulp in van vijftien studenten om mee te denken over de aangeboden diensten en producten. Het studentenpanel draagt ook zelf knelpunten of problemen aan om over te brainstormen.

De eerste bijeenkomst van het panel was op 14 april. De directeur van SSC OO&S, Lillian Jillissen, is voorzitter van het panel. Na een voorstelronde en uitleg over hoe het SSC in elkaar steekt, kwamen de studenten meteen met een aantal opmerkingen en verbeterpunten. Die gingen over het landelijke inschrijfsysteem Studielink, over digitale machtiging en over inschrijven voor meerdere studies bij verschillende universiteiten. Ook bleek er onduidelijkheid over of een student wel of niet het tentamen mag maken als die zich daarvoor te laat heeft ingeschreven. En het panel zou het op prijs stellen als tijdens een tentamen niemand in het laatste kwartier de zaal mag verlaten.

Het studentenpanel

Praktische problemen

Kortom, het panel denkt mee over praktische problemen waar zij tegenaan lopen. Sommige onderwerpen moeten echter met de betreffende faculteit worden opgelost. Zes keer per jaar zal het panel bij elkaar komen. Ook wordt er een besloten forum op SIN-Online of Blackboard gestart waar panelleden tussentijds kunnen overleggen. Door dit forum kunnen dringende problemen meteen worden doorgespeeld naar OO&S en hoeven die niet te wachten tot de vergaderingen. SSC OO&S gaat zo snel mogelijk aan de slag met de verbeterpunten en koppelt dit terug naar de leden van het panel.

Het panel is in eerste instantie voor een jaar aangesteld. Na dit jaar wordt geëvalueerd of het studentenpanel een toegevoegde waarde heeft. Zo ja, dan gaat SSC OO&S waarschijnlijk door met dit initiatief en zittende studenten mogen dan nog een jaar aanblijven.

Vragen en opmerkingen voor het panel kun je sturen naar de secretaris Fleur Duijndam. LS