Twee procent van de universitaire studenten – 3950 in getal – heeft geen basisverzekering tegen ziektekosten. Hbo’ers zijn nauwelijks voorzichtiger: van hen loopt 1,6 procent (5500 studenten) onverzekerd rond.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 171 duizend inwoners van Nederland, oftewel één procent van de bevolking, op 1 mei 2008 niet verzekerd waren tegen ziektekosten. Ruim de helft bestaat uit twintigers en dertigers. Mannen, en vooral niet-westerse allochtonen van de eerste generatie, zijn oververtegenwoordigd.

Buitenlandse studenten die “uitsluitend om studieredenen” naar Nederland zijn gekomen, tellen niet mee in de statistiek. Dat geldt ook voor ‘gemoedsbezwaarden’ die een zorgverzekering niet met hun geloof kunnen verenigen.

De CBS-cijfers van 2008 zijn niet vergelijkbaar met die van 2006 en 2007. Door problemen met de privatisering van de zorgverzekeringen in 2006 en de fusies die toen plaatsvonden stonden er te veel mensen als onverzekerd te boek. In augustus hoopt het CBS gecorrigeerde cijfers te kunnen brengen, zodat er een trend kan worden gegeven.

HOP, Hein Cuppen