De Erasmus Universiteit heeft het gasthoogleraarschap van Tariq Ramadan verlengd tot februari 2011. Woensdag sprak het gemeentebestuur al vertrouwen uit in Ramadan die als adviseur in dienst is van de gemeente.

“Tariq Ramadan heeft gedurende de afgelopen twee jaar op een goede manier invulling gegeven aan het gasthoogleraarschap”, aldus de universiteit. Voor de EUR was de commotie van de afgelopen week rondom uitspraken van Ramadan ‘geen reden’ om van de verlenging van het contract af te zien. “De EUR beschouwt zichzelf als academische vrijplaats voor wetenschappers, waar onderzoek en debat wordt gestimuleerd.”

De universiteit bemoeit zich niet met de persoonlijke opvattingen die haar medewerkers hebben op het gebied van politiek, cultureel of religieus terrein tenzij die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving of goed wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, aldus de persverklaring. “Zijn inzet wordt door veel studenten als stimulerend ervaren.”

Steun gemeente

De verlenging van het contract komt een dag nadat het college van burgemeester & wethouders van Rotterdam woensdag 15 april steun voor Ramadan uitsprak. De gemeente Rotterdam betaalt de door Ramadan beklede leerstoel Burgerschap en Identiteit. Daarnaast wordt de geboren Zwitser van Egyptische komaf ingezet als ‘bruggenbouwer’ tussen verschillende bevolkingsgroepen in de stad.

Het gemeentebestuur deed de afgelopen weken onderzoek naar uitspraken van Ramadan waarover in de media commotie was ontstaan. In een geruchtmakend artikel vorige maand vroeg de Gay Krant zich af of hij wel de juiste man was voor een rol als bruggenbouwer. Het homoblad rakelde een oude controverse op rond uitspraken van Ramadan over vrouwen en homoseksuelen.

 

Geluidsopnamen onderzocht

Na kritische geluiden in de gemeenteraad zegde het gemeentebestuur bij monde van wethouder Rik Grashoff toe de gewraakte uitspraken te onderzoeken. De geluidsopnamen waaruit geciteerd werd zijn beluisterd, vertaald en geanalyseerd. Vanochtend werden de resultaten van dat onderzoek gepresenteerd. Grashoff stelde dat er geen sprake van was dat Ramadan met dubbele tong zou spreken over kwesties als homoseksualiteit en de positie van vrouwen.

 

Conservatief standpunt

In een toelichting op het onderzoeksresultaat erkent wethouder Grashoff dat Ramadan er persoonlijk conservatievere denkbeelden op na houdt dan hij zelf: “Over homoseksualiteit, bijvoorbeeld, heeft Ramadan een conservatief standpunt; mijn standpunt is het niet, maar hij is wel consistent in zijn verhaal hierover.”

Desondanks ziet hij die persoonlijke opvattingen niet als een probleem, omdat Ramadan stelt “dat het niet is toegestaan om homoseksuelen te veroordelen of af te wijzen.” Sterker, de wethouder prijst Ramadan voor zijn bijdrage aan een ‘dialoog’ in de stad.

‘Sterker dan ooit’

Tariq Ramadan gaf aan dat de commotie niet nieuw was voor hem, omdat hij in meer landen onder vuur heeft gelegen of nog ligt. “Ik voel me sterker dan ooit.” Over zijn functie bij universiteit en gemeente zei hij: “Het was juist die dubbele dimensie waarop ik ja heb gezegd, toen ik werd gevraagd. Werken voor de gemeenschap en voor de universiteit: het brengen van de kennis van de universiteit naar de mensen.”

 

Wethouder Grashoff hekelde de stemmingmakerij rond Ramadan: “Rotterdam doet daar niet aan mee. Angst is voor de politiek een slechte raadgever.” Het college van burgemeester en wethouders ziet dan ook geen redenen om de samenwerking met Ramadan te beëindigen. De gemeenteraad reageert donderdag 16 april op het collegestandpunt. WG/HOP