De Universiteitsraad heeft dinsdagmiddag 7 april alsnog ingestemd met het voornemen om de bachelor opleiding Economie en Informatica aan de Erasmus School of Economics op te heffen. Eerder stemde de U-raad nog tegen het voornemen tot opheffing.

Vooral de toezegging van het College van Bestuur om het besluitvormingsproces rond het opheffen van opleidingen te herzien, maakte dat de U-raad toch wilde instemmen met het ‘schrappen van Economie en Informatica uit het Bestuurs- en Beheersreglement’ van de universiteit.

De U-raad wil bij voornemens tot het opheffen van opleidingen eerder betrokken worden in het besluitvormingsproces. Bij de besluitvorming rond de bachelor Economie en Informatica voelden raadsleden zich voor een ‘fait accompli’ gesteld door het bestuur van de Erasmus School of Economics. Dit bestuur wil per volgend jaar geen nieuwe eerstejaarsinschrijvingen voor de bacheloropleiding accepteren en wil vervolgens beginnen met afbouwen van deze bacheloropleiding.

Met de verzekering van het CvB op zak om in de toekomst meer medezeggenschap te hebben wanneer opleidingen worden geschrapt, wilde de U-raad de opheffing verder niet meer in de weg staan. Dit in het belang van de nieuwe studiekiezers die weinig meer te zoeken hebben op een opleiding die zich niet meer gedragen weet door de faculteit.

Eerder is al gegarandeerd dat de huidige studenten E&I hun opleiding kunnen afmaken, daarom blijft de opleiding in formele zin nog enkele jaren bestaan in Rotterdam. Ook blijven de twee marterspecialisaties behouden en geeft ESE de garantie dat het vaste personeel betrokken bij E&I in dienst kan blijven.

De Universiteit Leiden ziet wel brood in een soortgelijke mix van economie en informatica en gaat een dergelijke bacheloropleiding aanbieden. DR