De Gay Krant heeft Tariq Ramadan, gasthoogleraar aan de Erasmus Universiteit, ‘onjuist en onvolledig’ geciteerd en uitspraken uit hun context gehaald. Dat concludeert de Rotterdamse wethouder Grashoff na eigen onderzoek. Het gemeentebestuur wil de samenwerking met Ramadan voortzetten. De EUR sluit zich hierbij aan en komt later met een toelichting.

 

De gemeente Rotterdam betaalt de door Ramadan beklede leerstoel Burgerschap en Identiteit. Daarnaast wordt de geboren Zwitser van Egyptische komaf ingezet als ‘bruggenbouwer’ tussen verschillende bevolkingsgroepen in de stad. In een geruchtmakend artikel vorige maand vroeg de Gay Krant zich af of hij wel de juiste man was voor een rol als bruggenbouwer. Het homoblad rakelde een oude controverse op rond uitspraken van Ramadan over vrouwen en homoseksuelen.

 

Geluidsopnamen onderzocht

Na kritische geluiden in de gemeenteraad zegde het gemeentebestuur bij monde van wethouder Rik Grashoff toe de gewraakte uitspraken te onderzoeken. De geluidsopnamen waaruit geciteerd werd zijn beluisterd, vertaald en geanalyseerd. Vanochtend werden de resultaten van dat onderzoek gepresenteerd. Grashoff stelde dat er geen sprake van was dat Ramadan met dubbele tong zou spreken over kwesties als homoseksualiteit en de positie van vrouwen.

 

Conservatief standpunt

In een toelichting op het onderzoeksresultaat erkent wethouder Grashoff dat Ramadan er persoonlijk conservatievere denkbeelden op na houdt dan hij zelf: “Over homoseksualiteit, bijvoorbeeld, heeft Ramadan een conservatief standpunt; mijn standpunt is het niet, maar hij is wel consistent in zijn verhaal hierover.”

Desondanks ziet hij die persoonlijke opvattingen niet als een probleem, omdat Ramadan stelt “dat het niet is toegestaan om homoseksuelen te veroordelen of af te wijzen.” Sterker, de wethouder prijst Ramadan voor zijn bijdrage aan een ‘dialoog’ in de stad.

‘Stronger than ever’

Tariq Ramadan gaf aan dat de commotie niet nieuw was voor hem, omdat hij in meer landen onder vuur heeft gelegen of nog ligt. “I feel stronger than ever. Ik verwar politici niet met mensen”, zei Ramadan, daarmee aangevend dat hij van veel mensen en organisaties waarmee hij werkt vertrouwen krijgt, maar dat het de politiek is die hem geregeld tegenwerkt en wantrouwt.

En over zijn functie bij universiteit en gemeente zei hij: “Het was juist die dubbele dimensie waarop ik ja heb gezegd, toen ik werd gevraagd. Werken voor de gemeenschap en voor de universiteit: het brengen van de kennis van de universiteit naar de mensen.”

 

Wethouder Grashoff hekelde de stemmingmakerij rond Ramadan: “Rotterdam doet daar niet aan mee. Angst is voor de politiek een slechte raadgever.” Het college van burgemeester en wethouders ziet dan ook geen redenen om de samenwerking met Ramadan te beëindigen. Naar verwachting reageert de gemeenteraad donderdag 16 april op het collegestandpunt.

De universiteit zal komende week met een nadere reactie komen. WG/HOP