Uit een enquête onder honderd EUR-studenten over het kiezen van een master blijkt dat negen op de tien studenten vinden dat een master hoort bij hun opleiding. Aan de andere kant vindt de helft van de respondenten dat je met een bachelor al voldoende bent voorbereid op de arbeidsmarkt.

Van 86 respondenten gaat 82,7 procent wel een master volgen, 2,3 procent niet en 15 procent weet het nog niet. Bijna de helft van de studenten (47,7 procent) weet nog niet waar ze een master gaan volgen, bijna 30 procent is van plan aan de EUR te blijven studeren en 4,7 procent wil naar het buitenland. Voorlichting is belangrijk bij die keuze. De studenten zijn daarom bijna allemaal (92 procent) van mening dat mastervoorlichting geen weggegooid geld is.

De belangrijkste redenen om een master te kiezen, zijn ‘een interessante inhoud’ en ‘een goede kwaliteit’. Daarop volgen ‘beroepsperspectief’, ‘goede aansluiting op de bachelor’ en ‘reputatie van de universiteit’. Aan de andere kant zijn volgens de respondenten de grootste drempels bij het kiezen van een master ‘een onduidelijk beroepsperspectief’, ‘verhuizen naar een andere stad’,  ‘het moeten doen van toelatingsvakken’, ‘het moeten volgen van een premaster’ en als laatste de ‘kosten’.

De landelijke resultaten staan in Erasmus Magazine 17, dat verschijnt op 9 april. LS