Het derde en voorlaatste evenement van de EFR-Business Week vond op maandag 6 april plaats: de Conference Day. Studenten werd op deze dag de gelegenheid geboden om samen met twee prominenten aan tafel te schuiven om te debatteren over actuele onderwerpen.

Combineer een zaal met cique geklede studenten met een lange lijst ‘celebs’, leg dit gezelschap pittige stellingen voor, en je hebt de ingrediënten voor een boeiende, leerzame dag. We bevinden ons op de Conference Day van de EFR Business Week en schuiven aan bij tafel 4. Zes studenten discussiëren met Erica Terpstra (NOC*NSF) en Jeroen Wakkerman (Unilever) over drie thema’s rondom de economische crisis: overheidssteun, werkgelegenheid en internet. Elk thema werd door één van de gasten ingeleid om een duidelijker beeld te geven.

Informele sfeer

Overheidssteun: doet de regering genoeg, te weinig of juist te veel aan de economische crisis? Sommige deelnemers spelen ongeduldig met hun pen, maar de spanning van het met prominenten aan één tafel zitten, verandert al snel in een ontspannen, informele sfeer. Van een echte felle discussie is geen sprake; het is meer een uitwisseling van visies op de onderwerpen, gestuurd door de gasten. Terpstra weet als voormalig kamerlid veel onderwerpen, zoals de werkgelegenheid, behoorlijk wat geschiedkundige diepgang te geven.

Een kwartier na de introductie gaat gastpresentator Victor Deconinck de tafels langs om de eindconclusies te peilen. Veel schokkende conclusies zitten er niet echt tussen, maar dat is ook niet zo vreemd met zo’n select geschelschap van gelijkgestemde studenten.

Wijn

Dan is het tijd voor een intermezzo met het Franse spraakwater: wijn. Ilja Gort, wijnkenner pur sang, komt de zaal binnen. Lange snor, Frans baretje: alsof hij rechtstreeks van de wijnplantage af kwam lopen. Maar deze vreemde eend in de bijt weet toch met zijn stone colen Inglish het plubliek enorm te entertainen. Hij geeft een wijncursus met als basis de manier waarop je het juist níet moet doen.

Google uit de lucht

Bij de derde stelling , het internet en de invloed daarvan op de crisis, ztt de sfeer er al goed in. Wat is je radicaalste idee om de wereld te veranderen? Deconinck duikt de achterste hoeken van de zaal in en vindt goud: ‘Google moet maar eens voor een dagje uit de lucht gehaald worden’ volgens een student. Bij Pim van de Feltz, Google CEO Nederland en de vraagsteller, wordt behoorlijk getriggerd door dit niet zo serieuze idee, wat vanzelf leidt tot veel hilariteit in de zaal. Hij roept de studenten op om revolutionaire ideeën, buiten het neerhalen van de zoekmachine, naar hem te mailen. De dag wordt afgesloten met een plenair debat en een borrel. JR