Rotterdam School of Management wil het masteraanbod transparanter en toegankelijker maken. Mogelijk vanaf 2010 zullen de toelatingeisen tot een aantal van de masters veranderen, en wordt het duidelijker waarin een RSM-master is afgestudeerd.

Nu studeert een RSM-student, bijvoorbeeld, de ‘brede’ masteropleiding Business Administration, waarbinnen hij of zij zich specialiseert in het afstudeerprofiel Accounting of bijvoorbeeld Supply Chain Management. De RSM wil die specialisaties losweken uit de brede masteropleiding, en laten accrediteren als opzichzelfstaande masteropleidingen. Het voordeel voor de faculteit is dan, dat voor elke opleiding aparte toelatingseisen kunnen gelden en dat duidelijker op het diploma komt te staan waarin een RSM-master in is afgestudeerd.

De overkoepelende masteropleiding zoals de MSc in Business Administration werkt op dit moment ‘als een huwelijk’, zegt Anne van de Graaf, uitvoerend directeur van de MSc-programma’s bij RSM. “De opleidingen grijpen nu allemaal in elkaar. Je kunt ze niet los van elkaar bewegen. De toelatingseis moet daarom voor al die opleidingen gelijk zijn.”

‘Nee’ verkopen

Dat is vervelend voor studenten en voor de faculteit. Van de Graaf: “Een student die bijvoorbeeld uitstekend geschikt is voor de specialisatie Supply Chain Management, moet nu in principe ook geschikt zijn voor alle andere profielen. Dat betekent dat je ‘nee’ moet verkopen aan mogelijk uitzonderlijk goede studenten, van de universiteit in Delft bijvoorbeeld, die geen brede bachelor Businessstudies volgden. Die starheid past niet in de geest van het bama-stelsel.”

Behalve de toegankelijkheid moet met het zogenaamde ‘Master the Master’-plan ook de transparantie verbeteren. ‘Finance & Investment’ zegt meer over de inhoud van de studie dan Business Administration, is de idee.

Speeltje van hoogleraar

De faculteitsraad van RSM sprak 20 januari, toen Anne van de Graaf het plan presenteerde, een punt van zorg uit: zouden de opleidingen niet te zeer de samenhang verliezen of een eigen speeltje worden van een betreffende vakgroep of hoogleraar? Van de Graaf erkent het gevaar, maar denkt dat in goede banen te kunnen leiden: “Daar zijn wij, als centraal bestuur van de RSM, zelf bij.”

Voor de zomer wil de RSM de accreditatieaanvragen de deur uit hebben. Vanaf 2010 zou de herstructurering ingevoerd kunnen zijn, mits accreditatieorgaan NVAO meewerkt. Van de Graaf: “Het zou routine moeten zijn, maar de NVAO heeft ook een achterstand te verwerken.” DR