Werkgevers in het onderwijs zijn bang dat het ministerie van OCW 1,7 miljard euro gaat bezuinigen. Daarmee zouden alle recente investeringen in het onderwijs ongedaan worden gemaakt.

Is goed onderwijs wel echt een speerpunt van het kabinet, vragen de werkgeversorganisaties van het hbo, mbo, voortgezet onderwijs en basisonderwijs in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Zelf vrezen ze van niet.

Pensioenpremie omhoog

Want als het kabinet geen middelen beschikbaar stelt voor de salarisverhogingen in de lopende onderwijs-cao’s, moeten de werkgevers het geld ergens anders vandaan halen. Het zou neerkomen op een bezuiniging die oploopt tot 1,1 miljard in 2010. Daar komt bij dat het ABP de pensioenpremies met drie procent gaat verhogen (kosten 220 miljoen euro), dat het aantal scholieren en studenten zal toenemen (300 miljoen) en dat het ministerie van OCW minstens 300 miljoen moet bijdragen aan het terugbrengen van het algemene begrotingstekort. In totaal zou het onderwijs in 2011 bijna twee miljard euro moeten bezuinigen.

De werkgevers zeggen in de brandbrief dringend behoefte te hebben aan duidelijke antwoorden van het kabinet. Als hun vrees gegrond is en er voor bijna twee miljard moet worden bezuinigd, zou de waarde van het Actieplan Leerkracht “tot nul worden gereduceerd”.

VSNU ondertekent brief niet

De universiteiten lopen tegen dezelfde salarisproblemen aan als de hogescholen. In de hele publieke sector zijn de overheidsuitgaven aan salarissen gekoppeld aan de loonontwikkeling in de markt. De VSNU heeft de brandbrief niet ondertekend, maar volgens een woordvoerder komt dat niet door een principieel verschil van mening. HOP