De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) gaat een grootschalig en langlopend onderzoek starten naar geluk. Het doel is om mensen gelukkiger te maken door ze meer invloed uit te laten oefenen op hun eigen geluk.

Gelukkige mensen zouden minder snel gezondheidsklachten hebben. Het onderzoek, dat in samenwerking met een aantal verzekeraars wordt uitgevoerd, zal medio 2009 starten. Prof. dr. Ruut Veenhoven, prof. dr. Arnold Bakker en Wido Oerlemans zijn vanuit de EUR hierbij betrokken. We spraken professor Veenhoven:

 

Wat willen jullie bereiken?

“De doelstelling is om methoden te beproeven om mensen een tikje gelukkiger te maken. Het maatschappelijk doel is om groter geluk voor een groter aantal mensen te bewerkstelligen. Het wetenschappelijk doel is om meer zicht te krijgen op de effecten van levensstijl op geluk.”

Kunt u nu al iets zeggen over welke levensstijlen positief of negatief zijn voor de geluksbeleving?

“Daarover is nog weinig bekend. We weten al wel wat over de samenhang tussen levensstijl en geluk, bijvoorbeeld dat gelukkige mensen actiever zijn. Over oorzaak en gevolg is echter nog veel onduidelijk. Dit onderzoek moet daarover helderheid gaan verschaffen.”

Wat zouden de resultaten van het onderzoek kunnen zijn?

“Hoe levenskeuzen uitpakken voor welke mensen. Bijvoorbeeld welke vrouwen meer of minder gelukkig worden door fulltime te blijven werken nadat ze kinderen hebben gekregen. Mensen kunnen de wetenschappelijke benadering meenemen bij het maken van hun keuzes.”

Hoeveel invloed kan een mens met die keuzes  eigenlijk uitoefenen op zijn eigen geluk?

“Naar schatting is ongeveer 40 procent van de verschillen in geluk tussen Nederlanders, afhankelijk van zaken die we min of meer in eigen hand hebben.” JR