Universiteiten en hogescholen worden niet genoemd in het crisisakkoord dat de regeringspartijen gisteravond hebben gesloten. In de zes miljard euro aan stimuleringsmaatregelen zit wel geld voor onderzoek, maar ruim de helft daarvan stond al klaar.

De komende twee jaar heeft het kabinet ruim een half miljard euro extra uitgetrokken voor onderzoek en innovatie. De precieze invulling blijft vooralsnog onduidelijk, maar meer dan de helft (280 miljoen euro) is bedoeld ter versterking van de ‘kennisinfrastructuur’ en de ‘tijdelijke inzet van kenniswerkers’.

Verder probeert de regering te voorkomen dat het bedrijfsleven de poorten van zijn onderzoeksafdelingen sluit: zij biedt extra mogelijkheden voor loonsubsidie van onderzoekers (via de ‘WBSO-regeling’). Daarvoor is zowel dit jaar als komend jaar 150 miljoen euro uitgetrokken.

In het pakket crisismaatregelen zit ook vijfhonderd miljoen euro die het kabinet wil steken in de verlenging van enkele aflopende innovatieprogramma’s. Dat geld stond echter al in de onderwijsbegroting voor 2009 en is dus geen nieuwe investering. De verlenging van de programma’s zal dit jaar tien miljoen euro kosten, volgend jaar 100 miljoen en 390 miljoen euro vanaf 2011. De programma’s zijn bekostigd uit de aardgasbaten, oftewel uit het FES (Fonds Economische Structuurversterking).

Onder het kopje ‘snelle uitvoering FES-projecten innovatie’ staat bovendien twee keer 109 miljoen euro genoemd: voor dit jaar en volgend jaar. Ook dat geld is niet nieuw, maar wordt alleen eerder besteed. De 79 miljoen euro voor andere FES-projecten (grootschalige researchprojecten, maatschappelijke innovatie en energie-innovatie) was eveneens al geregeld.

Verder willen de partijen onderwijs, innovatie en kennis op “ten minste het niveau van het OESO-gemiddelde” brengen. Maar daarvoor moeten ze nog een termijn afspreken. Op Prinsjesdag (de derde dinsdag van september) zullen de betrokken ministers daar meer over zeggen.

Het veelbesproken rapport van de werkgroep Gerritse, waarin mogelijke bezuinigingen op een rijtje staan en dat het kabinet nu heeft vrijgegeven, oppert een verhoging van het collegegeld voor de masterfase. Maar dat zou volgens de leden van de werkgroep op de korte termijn weinig uithalen, omdat de studenten het collegegeld dan moeten lenen. Het idee heeft het akkoord niet gehaald. HOP