In hun akkoord over de aanpak van de crisis hebben de regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie het collegegeld ongemoeid gelaten. Grootscheepse investeringen in onderzoek blijven achterwege.

Dat blijkt uit de eerste berichten die hierover naar buiten zijn gekomen. Als vandaag de coalitiefracties van de Tweede Kamer ingelicht zijn, zal het kabinet een brief naar het parlement sturen met daarin de details van het akkoord dat gisteravond is gesloten.

In een uitgelekt lijstje met mogelijke bezuinigingen stond enkele weken geleden een verhoging van het collegegeld met ruim negenhonderd euro, maar die is volgens ingewijden van tafel.

Extra geld voor hoger onderwijs en onderzoek staat niet in het akkoord. Toch zal er naar verwachting hier en daar extra geïnvesteerd worden. De regering wil duurzaamheid stimuleren, dus onderzoek daarnaar zou wel geld tegemoet kunnen zien. Er komt onder meer budget voor de strijd tegen het water. HOP