Veel studenten zijn niet tevreden over hun stage. Om in kaart te brengen welke problemen er spelen tijdens stages, starten CNV Jongeren, de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) het stagemeldpunt.

Het meldpunt is bedoeld voor studenten die klachten hebben over hun stage, zoals tegenvallende werkzaamheden, slechte begeleiding vanuit de opleiding en werkgevers die het niet al te nauw nemen met de rechten van stagiairs. Het ISO, CNV Jongeren en de LSVb willen zo meer duidelijkheid krijgen over de problemen waar stagiairs mee te maken krijgen. De drie organisaties willen na inventarisatie van de signalen samen met werkgevers en onderwijsinstellingen oplossingen aandragen voor de problemen.

Aanleiding voor de meldlijn zijn de vragen die deze drie organisaties regelmatig binnenkrijgen over zaken die niet helemaal in de haak zijn op de stageplek. Zo komen er vaak klachten binnen over de begeleiding van de stagiair. “Een stage zonder goede stagebegeleider is bij voorbaat kansloos, maar het komt helaas nog regelmatig voor”, aldus de voorzitters van de organisaties.

Stageonderzoek

In het persbericht dat de organisaties rondsturen, halen zij het Nationaal Stageonderzoek 2008 aan, dat Stageplaza.nl uitvoerde. Daaruit kwam onder meer naar voren dat ruim 80 procent van de studenten vindt dat hun kwaliteiten onderschat worden door de werkgevers, 20 procent betere werkzaamheden wil en dat 11 procent werkt zonder enige vorm van stagecontract. Ook de slechte begeleiding vanuit scholen wordt meerdere malen genoemd. Dat 15 procent van de studenten de stage vroegtijdig afbreekt, vinden de organisaties “niet vreemd”. MM

Op www.stageklachten.nl of via telefoonnummer 030-2304050 kunnen studenten ervaringen en klachten melden. Ook kunnen zij bellen voor gratis juridisch advies.