De overgrote meerderheid van de 1600 derdejaars bachelorstudenten die begin dit studiejaar een minor volgden is tevreden. Wel kan de planning nog flink worden verbeterd.

Met gebruik van enquêtes heeft de universiteit onderzocht hoe tevreden studenten zijn over de informatievoorziening, de inschrijfprocedure, het aanbod en de omvang van de minoren. Ruim vijfhonderd studenten hebben de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 31 procent.

De belangrijkste misser is de gebrekkige planning op enkele punten. Zo begint het tweede blok voor economiestudenten al tijdens de laatste twee weken van de minor, waardoor de belasting tijdens die weken dubbel zo groot is. “Je moet aan het eind op vrijdag een tentamen maken, dus loop je het begin van een nieuw blok bij economie mis en kun je niet voldoende tijd besteden aan afronding van je minor”, signaleert een student. Ook met deeltijdstudenten moet meer rekening worden gehouden, door werkgroepen niet midden op de dag maar aan het einde ervan te plannen.

Inschrijfprocedure helder

Over de helderheid van de inschrijfprocedure waren de studenten te spreken, al vond alsnog ruim eenvijfde niet alles duidelijk. Het grote struikelblok is de late bevestiging van deelname. Zo waren er studenten die pas een week van tevoren zeker wisten dat ze konden starten. Een ander verbeterpunt: als een student is ingeschreven voor een minor zou hij automatisch voor de bijbehorende vakken en tentamens moeten zijn ingeschreven. Niet, zoals nu, zich afzonderlijk nog eens moeten opgeven.

De informatievoorziening en het aanbod zijn voldoende. Maar bijna een kwart van de studenten vond de vakbeschrijving niet overeen komen en incompleet. Onder de niet geheel juist omschreven minoren zijn forensische psychologie, integraal management in de zorg en kunst en maatschappij.

Eerder herkansen

Speciale aandacht verdient nog de herkansingsmogelijkheid. Nu kunnen minortentamens pas in de zomer worden herkanst, dus een half jaar na afronding van het onderwijs. Gezien de invoering van de harde knip, maar ook omdat de stof wegzakt in zo’n lange periode, zou het prettiger zijn als er meer herkansingsmogelijkheden komen. MM