Studenten moeten meer tijd én geld krijgen om te studeren, vindt vakbond LSVb. Het studiebekostigingsstelsel is niet van deze tijd: “Zelfs mensen met een uitkering hebben vaak nog een flatscreen-tv en een ipod.”

Lenen voor luxe, de LSVb keurt het niet goed, maar begrijpt het wel. Dat schrijft de bond aan minister Plasterk namens “een student met een enorme studieschuld”. De minister gaf vorige week toe dat lenen voor veel studenten noodzaak is geworden: “De gemiddelde student betaalt inderdaad een stuk van zijn studie uit een lening”. Dat is niet eens zo gek, vindt Plasterk: studeren is een investering in de toekomst en het collegegeld wordt meestal ruimschoots terugverdiend.

Kosten levensonderhoud

Toch waarschuwde hij deze maand eveneens voor ondoordacht lenen: “Leen bewust, om te voorkomen dat je zonder dat je het in de gaten hebt, een te grote studieschuld opbouwt.” Dat neemt niet weg dat lenen vaak geen keuze is, zegt de bond. Want zelfs met een bijbaantje (360 euro per maand) en een extraatje van thuis (150 euro) bovenop de studiefinanciering (260 euro), haalt de gemiddelde student het niet, becijferde LSVb. Tel bij het collegegeld (150 euro per maand) en de huur (325 euro) ook nog boodschappen (180 euro), studiemateriaal (40 euro), sport en ontspanning (100 euro) en kleding (95 euro) op en je komt op een totaal van 890 euro per maand.

En dan heb je nog geen ipod. “Zelfs mensen met een uitkering hebben vaak nog een flatscreen-tv”, zegt de bond. “Soberheid is nauwelijks terug te vinden onder jongeren. En hoe kan dat ook? Het is in onze tijd nooit eerder nodig geweest.” De LSVb beseft dat het verlangen naar luxeproducten “geen goede reden is om een smak geld te lenen”, maar vindt wel dat het studiebekostigingsstelsel moet worden aangepast aan “de maatstaven van deze tijd”. “Zorg ervoor dat lenen niet meer nodig is en maak het tegelijkertijd minder makkelijk. Daarmee verliest het direct zijn aantrekkingskracht.”

Jokerjaren

Overigens krijgen alle studenten zogenoemde jokerjaren, waarmee ze het afbetalen van hun studieschuld in totaal vijf jaar kunnen uitstellen. Eerst zouden alleen studenten die onder het nieuwe leenstelsel vallen, recht krijgen op aflosvrije jaren. In een brief aan de kamer laat minister Plasterk weten dat ook studenten die al een lening hebben of deze reeds afbetalen, recht krijgen op jokerjaren. Ze kunnen vanaf 1 januari 2012 worden ingezet.

De nieuwe regeling komt er op verzoek van kamerlid Jasper van Dijk. De SP’er had de minister vorige week gevraagd het voor alle studenten mogelijk te maken aflosvrije jaren in te lassen. Dat voorstel neemt de minister nu mee in de nieuwe wet op studiefinanciering. HOP