Universiteiten zijn bang dat dubbelstudenten hun straks veel geld gaan kosten. Want slimmeriken zullen het moment van afstuderen uitstellen tot ze beide diploma’s kunnen ophalen, zodat ze minder collegegeld hoeven te betalen.

Minister Plasterk wil de wet op het hoger onderwijs en onderzoek (WHW) flink aanpassen. Hij kondigde onder meer aan dat een tweede bachelor- of masteropleiding vanaf 2010 duurder wordt. Studenten betalen het normale, ‘wettelijke’ collegegeld straks alleen zolang ze die tweede studie naast hun eerste volgen. Wie zijn eerste diploma haalt mag zijn tweede studie in het lopende collegejaar nog voor het normale tarief voortzetten, maar daarna wordt het dokken.

Rendementscijfers ongunstiger

De vereniging van universiteiten VSNU vindt dat de minister de ‘hete aardappel’ in deze kwestie te gemakkelijk bij de universiteiten legt. Ze schieten er bij in als studenten het hoge collegegeld gaan ontwijken door hun afstudeerfeest nog even uit te stellen. De rendementscijfers van de eerste studie worden dan ongunstiger, terwijl de instellingen, net als nu, geen extra overheidsgeld krijgen voor studenten die een tweede studie volgen.

Levenlang leren

De VSNU ziet nog meer problemen. Ook de manier waarop Plasterk het hoge collegegeld voor dertigplussers wil afschaffen krijgt geen applaus. De maatregel zou het levenlang leren moeten bevorderen, maar de universiteiten vrezen een averechts effect. Doordat ze geen budgettaire compensatie krijgen zou het toch al kwijnende aanbod van deeltijdopleidingen voor werkenden nog verder afnemen.

Een ander financieel bezwaar tegen het wetsvoorstel is dat studenten zich straks makkelijker tussentijds kunnen uitschrijven en hun collegegeld kunnen terugvorderen. HOP