Hoe kun je onderzoeksgroepen succesvol maken? Deze vraag blijkt veel mensen uit de wetenschappelijke top bezig te houden. Alle plaatsen voor de conferentie ‘succesvolle onderzoeksgroepen’, die maandag 9 maart plaatsvond op de EUR, waren in 36 uur vergeven.

Over kennisoverdracht en wetenschappelijk onderzoek wordt veel gedacht en gesproken, maar om een gemeenschappelijk onderzoeksproject te laten slagen zijn ook goede leiders nodig. Daaraan wordt gewoonlijk veel minder aandacht besteed. Tijd om eens in te zoomen op samenwerken en leiding geven binnen de academische wereld, vonden de belangenbehartigers van Nederlandse universiteiten, VSNU, en het sociaal fonds voor de kennissector Sofokles. Gezamenlijk organiseerden zij een eendaagse conferentie, bedoeld voor onder meer universitair hoofddocenten en professoren.

Topacademici

“Leadership cannot be taught, but leaders can be educated”, stelde Paul van der Heijden, rector magnificus van de Leidse universiteit, tijdens de inleiding die hij ’s ochtend gaf. En met het geloof in deze uitspraak namen de 170 aanwezigen deel aan sessies en tafelgesprekken in kleinere groepen die werden geleid door topacademici. Hierbij stonden thema’s centraal als internationalisering, teambuilding, academisch leiderschap en talent aantrekken en vasthouden.

Internationalisering

Het beste talent weten te vinden, vooral ook internationaal, blijkt voor academische leiders nog best een uitdaging. Een tweede is de kunst hen vast te houden. Daarvoor is het belangrijkste de beloften van de aanstelling waar te maken, luidde het unaniem tijdens tafelgesprekken.

Internationaal talent aantrekken is het gemakkelijkst wanneer een vakgroep ‘grote namen’ heeft rondlopen. Maar een bijkomend probleem van internationalisering is dat ook buitenlandse onderzoekers in het Nederlands les moeten geven. Een deel van de universiteiten kiest dan ook noodgedwongen voor Engels als onderwijstaal. “Het is de enige praktische oplossing. Anders wordt de druk op Nederlandse collega’s te groot”, aldus een hoogleraar economie.

Succes

Wat zijn nu de belangrijkste zaken om een onderzoeksgroep succesvol te maken? “U geeft aan dat teamgeest en goede samenwerking cruciaal zijn, dat er voldoende ruimte moet zijn voor creativiteit, dat talent het zwaarst telt, dat ambitie een belangrijke drijfveer is en voldoende faciliteiten onmisbaar zijn”, vatte VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda samen. MM