Arts-assistenten draaien nog altijd te veel uren tijdens een dienst en krijgen te weinig rust. Mede daardoor heeft iets meer dan de helft van de arts-assistenten regelmatig of structureel last van stress. Een kortere werkweek is in aantocht.

Dit schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief, die donderdag samen met het bijbehorende verslag van de Arbeidsinspectie werd aangeboden aan de Tweede Kamer. De Arbeidsinspectie constateerde 98 overtredingen bij 26 van de 31 gecontroleerde ziekenhuizen. De overtredingen betroffen voornamelijk de lange werkdagen, tot zelfs 21 uur non-stop, het gebrek aan rust en het draaien van te veel wachtdiensten achter elkaar.

Medische fouten

De geconstateerde overtredingen komen niet als een verrassing. In 2006 trok de vereniging van arts-assistenten, LVAG, al hard aan de bel. Kort daarop maakte tv-programma Zembla melding van medische fouten door lange werkdagen van de arts-assistenten. Ook bij eerdere inspecties, onder meer in 2004, werden dezelfde problemen geconstateerd.

De meeste gecontroleerde ziekenhuizen zijn geselecteerd omdat zij bij die eerdere inspecties slecht scoorden. De Arbeidsinspectie ziet geen verbetering. Sterker nog, de situatie is ‘qua naleving zelfs verslechterd’. In het inspectieverslag wordt gesproken van een ‘verontrustende situatie’.

Lange werkdagen horen erbij

Een belangrijke belemmering voor het naleven van de regels is de heersende cultuur van ‘lange werkdagen horen erbij’. Het gebrek aan voldoende rust en de lange werkweken leiden tot stress en gezondheidsklachten bij de arts-assistenten. Volgens de Arbeidsinspectie erkent de sector het probleem en worden er maatregelen genomen. In 2010 worden de werkomstandigheden opnieuw gecontroleerd.

De vereniging van arts-assistenten LVAG vindt dat er een belangrijk signaal uitgaat van het verslag. Voorzitter Bram Jacobs: “Ik hoop dat de ziekenhuizen op de vingers worden getikt.” In ieder geval wordt per 1 augustus 2009 de wettelijk toegestane werkweek voor arts-assistenten teruggebracht van 56 naar 48 uur. Eventueel wordt een overgangsperiode van twee jaar in acht genomen waarin een werkweek van 52 uur toegestaan is. De ziekenhuizen pleiten daarvoor. De LVAG is tegen. Minister Donner heeft de betrokken partijen opgeroepen om voor 1 augustus 2009 met een gezamenlijk plan van aanpak te komen. HOP