Een man met een toegangsverbod tot de campus van de EUR mag zich inschrijven voor een keuzevak filosofie. Het verbod wordt opgeheven op het moment van zijn inschrijving in het nieuwe studiejaar.

De man moet wachten tot het keuzevak volgend studiejaar wordt gegeven, want de collegereeks is nu al voor driekwart achter de rug. Er zijn wel twee voorwaarden aan de inschrijving voor het keuzevak gesteld.

  1. De man moet laten zien dat hij werkelijk studeert aan de Open Universiteit, zoals hij aangeeft.
  2. Hij moet met een verklaring van de betreffende examencommissie aantonen dat dit keuzevak filosofie aansluit bij zijn huidige studie.

Volgens het College van Bestuur (CvB) kan de EUR de man niet eindeloos de toegang blijven ontzeggen. Het toegangsverbod geldt vanaf 1998 en werd aan de man opgelegd vanwege het lastigvallen van studenten en het overtreden van de orderegels op de campus in de jaren ervoor. De man in kwestie studeerde namelijk aan de EUR vóór 1995. Toen het CvB in 1997 opnieuw klachten over deze man kreeg, besloot zij tot het verbod.

Verouderde feiten

Eerder dit jaar besloot het CvB de man geen inschrijvingsformulier toe te zenden. Hierop tekende hij beroep aan bij het College van Beroep voor Hoger Onderwijs (CBHO). Het CBHO honoreerde het verzoek van de man op 19 januari, omdat het CvB-besluit niet voldoende gemotiveerd was. Het CBHO vond de feiten waarop het CvB zich baseerde niet meer actueel. Bovendien had de universiteit de man nooit gevraagd te bewijzen dat zijn gedrag is veranderd. Verder kon de EUR niet hardmaken dat het ging om bijzondere omstandigheden waarin inschrijving grote, negatieve gevolgen heeft voor universiteit. LS