De crisis gaat studenten mogelijk negenhonderd euro per jaar kosten. Want uit een vertrouwelijke lijst met mogelijke bezuinigingen, die de Volkskrant in handen heeft gekregen, blijkt dat de regering ook het collegegeld onder de loep neemt.

Een verhoging zou een besparing van 554 miljoen euro moeten opleveren, blijkt uit de lijst. Aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen staan ruim zeshonderdduizend studenten ingeschreven. Dus die zouden allemaal ruim negenhonderd euro extra collegegeld moeten betalen.

Standpunten verschuiven

Eerder hebben de grote partijen in de Tweede Kamer laten weten dat ze het collegegeld voor de masterfase niet willen verhogen, ook niet als onorthodoxe crisismaatregel. De vooruitzichten verslechteren snel, dus de standpunten kunnen verschuiven; toch lijken de partijen niet geneigd de eventuele opbrengst aan de staatsschuld te besteden. VVD’er Halbe Zijlstra: “Het onderwijs mag niet de rekening betalen die ergens anders op de balans staat.”

Om precies te zijn zou de verhoging van het collegegeld volgens de lijst 0,1 procent van het bruto binnenlands product moeten opleveren. In 2008 was het BBP 554 miljard euro. Volgens de HBO-raad en universtiteitenvereniging VSNU waren er 602.851 studenten. Dit zou neerkomen op 919 euro.

De komende weken onderhandelen de regeringspartijen over de maatregelen die het begrotingstekort beheersbaar moeten maken. Het CDA zou harder willen ingrijpen dan PvdA en ChristenUnie. HOP