25-02-09 Een schizofrene studente bestuurskunde moet alsnog afreizen naar Rotterdam om daar twee tentamens te maken. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Nog twee tentamens moet de studente maken en dan is ze klaar met haar bacheloropleiding. Maar ze wil graag dat de schriftelijke tentamens worden vervangen door een werkstuk, meldde EM eerder deze maand, omdat haar gezondheid en medicijngebruik ervoor zorgt dat ze nauwelijks nog onder druk kan presteren. De vrouw stapte achtereenvolgens naar de examencommissie, de rechter en de Raad van State, maar werd telkens in het ongelijk gesteld.

Tentamens toetsen niet alleen kennis, meent de universiteit, maar juist ook de vaardigheid om onder druk te presteren. Als zij die niet bezit, is ze misschien niet geschikt om af te studeren.

Schizofrenie

De studente heeft de examencommissie niet gemeld dat ze aan schizofrenie lijdt. De rechter oordeelde dat de commissie er daarom ook geen rekening mee kon houden en haar verzoek terecht had afgewezen. Maar de ziekte was er juist de oorzaak van dat ze er niets over had gezegd, redeneerde de studente. Daar valt geen rekening mee te houden, vindt de Raad.

Geen compromis

De Raad van State had tijdens de zitting voorgesteld om de studente het tentamen in delen af te laten leggen. Over dat compromis mochten de universiteit en de studente twee weken nadenken. Ze kwamen er niet uit. Henk Klaassen, secretaris van de examencommissie, meldt dat de opleiding bestuurskunde een principiële uitspraak van de rechter wenste; een compromis was niet nodig. “We blijven bij ons standpunt: een tentamen is een essentiële manier om een student zijn kennis te testen. Sleutelen aan deze toetsvorm doet afbreuk aan de kwaliteit van het onderwijs.”

Daarbij voelde de commissie zich door de eerdere uitspraak van de rechtbank gesteund. De secretaris spreekt van een tevreden gevoel; het vonnis van de Raad van State lag in de lijn der verwachtingen. Voor de commissie is de zaak nu gesloten. HOP/ JL

Lees de uitspraak van de Raad van State