Geneeskundestudenten vinden hun medische basiskennis onder de maat. Volgens hen moet in het curriculum meer tijd besteed worden aan inhoudelijk onderwijs in plaats van reflectie en communicatietraining.

Dit schrijft het studentenplatform van de koepelorganisatie KNMG in het tijdschrift Medisch Contact. Drie studenten van het platform deden onderzoek onder 1695 geneeskundestudenten die representatief zijn over alle faculteiten, studiejaar en geslacht. Vier op de tien ondervraagden beoordeelt zijn of haar basiskennis onvoldoende. Voor ouderejaars ging het zelfs om meer dan de helft (53 procent).

Alarmerende gegevens vinden de onderzoekers. Al moet in ogenschouw worden genomen dat de resultaten misschien voortkomen uit onzekerheid of bescheidenheid, zwakken zij de resultaten af. Studenten oordeelden namelijk positiever over de inhoudelijke kennis van medestudenten; ‘slechts’ 23 procent scoort dan onvoldoende.

Oorzaken

Er wordt te weinig tijd en aandacht besteed aan medisch-inhoudelijke onderwerpen vindt 55 procent van de respondenten. In het huidige curriculum wordt relatief veel tijd besteed aan communicatietraining, reflectie en professionele ontwikkeling. Dat kan best iets minder volgens dik een kwart van de ondervraagden.

Ook de toetsing mag een stuk strenger. Zolang in tentamens niet wordt gevraagd naar alle lesstof, worden studenten niet geprikkeld hard te studeren. Echter, de respondenten zien wel in dat ze sowieso meer inzet kunnen tonen in plaats van net genoeg te studeren voor een zesje.

Oplossingen

In het curriculum moet weer meer vakinhoudelijke kennis worden aangeboden. Ook moeten de tentamens meer toetsen op begrip zodat studenten worden aangezet tot studeren. Kortom, aan de ene kant moeten faculteiten zorgen voor motiverend onderwijs en toetsing op niveau, aan de andere kant zouden studenten een tandje harder kunnen werken.

Reactie KNMG

KNMG-voorzitter Arie Nieuwenhuijzen Kruseman is niet verrast door de uitkomst van de enquête: “Dat studenten tijdens de klinische fase twijfelen aan hun basiskennis is altijd al zo geweest.” Een hervorming van de curricula vindt hij niet nodig, wel is er “reden voor verbetering”.

In het voorjaar worden de eindtermen van de geneeskundeopleiding herzien, en moet er weer meer aandacht komen voor het onderwijs in de basisvakken. Dat hoeft voor Nieuwenhuijzen Kruseman niet ten koste te gaan van het competentiegerichte onderwijs: “De huidige studielast is niet zodanig dat er geen ruimte is voor verdere verbetering of een grotere studie-inzet. Studenten moeten worden uitgedaagd om meer tijd te besteden aan hun studie, om te streven naar een acht plus in plaats van een zes min .” HOP/LS