Crisis, what crisis? Meer talentvolle studenten en promovendi binnen en buiten de Europese Unie maken straks kans op een beurs van het Erasmus Mundus-programma. Het budget is fors verhoogd.

Voor de komende vier jaar is bijna een miljard euro te verdelen – 450 miljoen meer dan in de periode 2004-2008 toen er tienduizend beurzen werden verstrekt. Europees onderwijscommissaris Ján Figel verwacht dat er meer en ook hogere beurzen zullen komen voor topstudenten en promovendi binnen en buiten de EU, die willen uitwisselen met deelnemende onderwijsinstellingen.

Met het Erasmus Mundus-programma wil Europa zijn hoger onderwijs in de rest van de wereld promoten en het beter toegankelijk maken voor niet-EU-studenten. HOP