Onder applaus van achthonderd jaargenoten kreeg Bas Kooy de debaterbadjas aangereikt. De bedrijfskundestudent won gisteren het RSM Debat 2009 voor eerstejaars.

Strak in het pak, met de handen losjes in de broekzakken, ging Kooy de strijd aan met zijn mededebaters. Als een Wouter Bos voor een volle collegezaal hield hij een inhoudelijk pleidooi over onze zorgmaatschappij. Daarmee wist hij de vierkoppige jury te overtuigen en de winst binnen te slepen.

Zorg voor ouders

Volgens de student hoefden kinderen ondanks een toenemende vergrijzing later niet voor hun ouders te zorgen. “Ons zorgsysteem in Nederland vangt oudere mensen op. Daar hebben zij zelf premies voor betaald; het is weggegooid geld als je nu zelf de hulp voor je ouders betaalt.”

Met deze mening stond de winnaar lijnrecht tegenover tegenstander Tim Ketting. Die vond dat kinderen wel voor hun ouders moeten zorgen. Terwijl Kooy rustig zijn zaak uiteenzette, sprak Ketting bevlogen, met hoge stem waarin de emotie doorklonk op Wilderiaanse wijze. Dat kon het publiek in de zaal wel waarderen, getuige het applaus dat de student ontving. De populaire ‘politicus’ hamerde op normen en waarden met one-liners als ‘vroeger waren je ouders er voor jou en nu ben jij er voor hen’. Om de harten van het publiek te winnen, liet Ketting weten dat hij later, ondanks tegenzin, bij zijn ouders op de thee zou komen. Om ze te steunen in moeilijke tijden. 

Achthonderd eerstejaars in de aula.

Inhoud versus presentatie

Toch mocht het niet baten voor Ketting: de jury, in tegenstelling tot het publiek, lette meer op de inhoud dan de presentatie van debaters. Niet dat het oordeel van de jury tot veel commotie leidde. Eerstejaarsstudent Job de Groot: “De meeste mensen zijn hier alleen, omdat dit evenementen verplicht is. Als je hier niet bent, krijg je geen studiepunten voor het vak ‘bedrijfskundige vaardigheden’.” JL    

Foto’s Paul Prins