De universiteiten reiken het kabinet de helpende hand. Door ontslagen kenniswerkers op te vangen en sneller te investeren in grote bouwprojecten, willen ze de economie weer op gang helpen.

Dat schrijft universiteitenkoepel VSNU in een brief aan premier Balkenende. Onderzoekers die hun baan in de private sector verloren, kunnen straks tijdelijk bij de universiteit aan de slag. Zo blijft “talent behouden” tot de economie aantrekt en de specialisten weer in het bedrijfsleven terecht kunnen.

Ook willen de universiteiten sneller investeren in grote bouwprojecten die ze op stapel hebben staan. Samen kunnen ze een ‘portefeuille’ van 2 tot 2,5 miljard euro opleveren. Maar: dat vraagt wel “om een soepel financieringsarrangement.”

Op beide punten loopt de Technische Universiteit Eindhoven voorop. Het “duizend-banenplan” moet ervoor zorgen dat ontslagen kenniswerkers tijdelijk bij de universiteit in dienst kunnen worden genomen. De TU/e hoopt dat de overheid de helft van de kosten van het plan (100 miljoen euro) voor haar rekening neemt. Ook versnelt de universiteit haar bouwplannen voor een nieuwe Eindhovense campus. HOP