Onderwijswetenschapper prof. Adriaan Hofman is vanaf heden in deeltijd aangesteld aan de EUR om onder meer de educatieve minor op te zetten, die over een half jaar moet starten. Deze minor zal studenten een tweedegraads lesbevoegdheid opleveren, waarmee ze op kunnen lesgeven in het vbo, mavo, vmbo en de onderbouw van havo en vwo.

Hofman was eerder al hoogleraar onderwijsvraagstukken aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, evenals directeur van het Rotterdams Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk Beleids Onderzoek (RISBO) en het Institute for Housing and Urban Development Studies. Sinds vier jaar is hij werkzaam als directeur van het universitair onderwijscentrum in Groningen. Deze functie zal hij aanhouden, naast zijn deeltijdaanstelling bij de EUR.

Hoge ambities

Naast de educatieve minor zijn tevens een bachelor pedagogische wetenschappen en een master onderwijswetenschappen een reële optie. De volwaardige bachelor en master zouden in september 2011 van start kunnen gaan, is het streven. Maar vooralsnog is Hofman vooral druk met het ontwikkelen van de minor, die zowel theorie (zoals onderwijspsychologie) als praktijk zal omvatten. Voor het praktijkgedeelte wordt nu hard gewerkt aan goede contacten binnen het onderwijsveld in en rondom Rotterdam. Starten in september is kortdag maar “het is niet alleen haalbaar, we gaan het gewoon doen”, aldus de enthousiaste Hofman.

Personalia

Hofman (1959) studeerde interdisciplinaire onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie werkte hij als onderzoeker bij het Instituut voor Onderwijsonderzoek van de RUG. In 1987 volgde de overstap naar het RISBO in Rotterdam. Hij promoveerde in 1993 aan de EUR op het proefschrift ‘Effective education for ethnic minority pupils’. Na zijn promotie werd hij hoofd van de onderzoeksgroep Educatie en Werk bij het RISBO. In 1995 werd hij daar wetenschappelijk directeur. Vervolgens was hij nog coördinator van de masteropleiding Policy Research, hoogleraar Onderwijskunde en directeur van het IHS. MM