De EUR heeft sinds 4 februari een eigen werkplek in het hart van politiek Brussel. De werkplek is gehuisvest in het Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) en kan door wetenschappers en docenten worden gereserveerd. Dinsdag woonde een EUR-delegatie de ingebruikneming van de werkplek bij.

De werkplek moet wetenschappers en onderzoekers de gelegenheid geven contacten op te bouwen met bijvoorbeeld Europarlementariërs, beleidsmedewerkers onderzoek en anderen die bij het inhuren van wetenschappers en het vergeven van onderzoeksgeld betrokken zijn. Verder is bij de werkplek ook ruimte beschikbaar voor het ontvangen van delegaties en studenten. Per faculteit is er een contactpersoon die verantwoordelijk is voor de werkplek. De kosten worden de komende twee jaar gedekt door het College van Bestuur.

V.l.n.r. Secretaris CvB Ton van der Pijl, rechtendecaan Maarten Kroeze en decaan FHKW Dick Douwes

Ambtenaren zoeken kennis

De EUR wil met deze pied-à-terre dichter bij het Europese vuur zitten. Niet gek want jaarlijks worden daar enkele miljarden euro’s aan onderzoeksgeld verdeeld. Bovendien zoeken ambtenaren geregeld naar deskundigen die hen op allerlei beleidsterreinen van advies en informatie kunnen dienen.

Tot nu had alleen Groningen een eigen desk, eveneens in het Neth-ER. Neth-ER is opgericht in 2006 door acht organisaties werkzaam op de gebieden onderzoek, onderwijs en innovatie. Onder meer de VSNU en de KNAW zijn lid van het Neth-ER. Hun gezamenlijke doel is om de Nederlandse participatie aan de Europese programma’s te vergroten. WG