06-02-09 Een chronisch zieke studente bestuurskunde eist van de Erasmus Universiteit dat ze haar twee laatste bachelortentamens niet hoeft te maken. Om dit te bereiken stond de Schiedamse studente donderdag 29 januari bij de Raad van State tegenover de examencommissie van de opleiding bestuurskunde.

Inzet van de zaak zijn twee tentamens voor de vakken Grondslagen van beleid en Organisatie. De studente moet deze nog halen om haar bachelordiploma te ontvangen en haar masteropleiding bestuurskunde te kunnen afronden. Deze master startte ze al in het voorjaar van 2006, maar ze mocht geen tentamens afleggen wegens het ontbreken van een bachelordiploma.

Hierop stapte de studente op 17 juli 2006 naar de examencommissie. Zij verklaarde dat ze de tentamens niet kan afleggen vanwege haar gezondheidssituatie. De chronische ziekte in combinatie met medicijngebruik zorgt ervoor dat zij nauwelijks meer onder druk kan presteren. De studente wil daarom het schriftelijk tentamen omgezet zien in een werkstuk.

Dit verzoek verbaasde de examencommissie niet. Sinds de inschrijving van de studente aan Erasmus Universiteit in 2001 waren ze op de hoogte van haar gezondheid. De commissie ontraadde haar om zich te richten op een masterprogramma, voordat ze haar bacheloropleiding afrondde.

Het verzoek werd daarom niet gehonoreerd. Volgens de commissie moest de kwaliteit van het onderwijs op een deugdelijke manier gewaarborgd blijven. “Tentamens toetsen niet alleen iemands kennis, maar ook of de student onder druk kan presteren. Werkstukken zijn hier niet mee te vergelijken.”, aldus secretaris Henk Klaassen.  

 

Hierna volgde een gang van de studente naar het college van beroep voor examens van de universiteit. Deze stelde de examencommissie in het gelijk. Tegen deze uitspraak ging de studente in beroep bij de rechtbank. En ook de rechtbank stelde de commissie in het gelijk. Waarop de zaak zich naar de Raad van State verplaatste.

En wederom blijft de examencommissie hier bij zijn standpunt. Kwaliteit van de toetsing van het curriculum is essentieel. Bovendien vertelt secretaris Henk Klaassen ontstaat het gevaar voor precedentwerking als de universiteit aan de eis tegemoetkomt. Studenten kunnen het voorbeeld volgen of misbruik maken van deze afspraak.

Om nu toch tot een oplossing te komen, heeft de Raad van State een nieuw voorstel gedaan om tentamens in delen af te leggen. De examencommissie en de studente krijgen van de Raad van State twee weken de tijd om zich op dit voorstel te beraden. JL